Bài 49: Thực hành Tính toán điện năng tiêu thụ trong gia đình

Hoàng Thiên Bảo

Bài 1:

a. Tính điện năng tiêu thụ của các đồ dùng điện trong một tháng (30 ngày): Gồm 3 bóng đèn 220V-45W mỗi ngày đều sử dụng 3 giờ, bếp điện là 220V – 1000W mỗi ngày sử dụng trong 1 giờ.

b. Hãy tính tiền điện của của gia đình phải trả trong 1 tháng ( 30 ngày) của các đồ dùng điện trên. Biết đơn giá  2000 đồng/ kWh.   

Bài 2:

a. Tính điện năng tiêu thụ của các đồ dùng điện trong một tháng (30 ngày): Gồm 2 bóng đèn 220V-60W mỗi ngày đều sử dụng 4 giờ, 2 máy điều hòa là 220V – 600W mỗi ngày sử dụng trong 3 giờ. Tủ lạnh là 220V – 800W mỗi ngày sử dụng trong 1 giờ.  

b. Hãy tính tiền điện của của gia đình phải trả trong 1 tháng ( 30 ngày) của các đồ dùng điện trên. Biết đơn giá  2000 đồng/ kWh.   


Các câu hỏi tương tự
Vy
Xem chi tiết
Bảo My
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Hiếu
Xem chi tiết
Lênh Đênh
Xem chi tiết
Cao Thanh Tuyền Đoàn
Xem chi tiết
Tú Anh Hoàng
Xem chi tiết
Trần Thị Thanh Phương
Xem chi tiết
nguyen viet
Xem chi tiết
Hoàng Chiếm
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)