Bài 1. Số vô tỉ. Căn bậc hai số học

Karik-Linh

Bác Thu thuê thợ lát gạch một cái sân hình vuông hết tất cả là 10 125 000 đồng. Cho biết chi phí cho 1 m2 (kể cả công thợ và vật liệu) là 125 000 đồng. Hãy tính chiều dài cạnh của cái sân.
 


Khoá học trên OLM (olm.vn)