Bài 2. Tia phân giác

Karik-Linh

a) Trong Hình 8, tìm tia phân giác của góc ˆ\(\widehat{ABC},\widehat{ADC}\)

b) Cho biết \(\widehat{ABC}\)=100;\(\widehat{ADC}\)=60. Tính số đo của các góc \(\widehat{ABO}\),\(\widehat{ADO}\)

Anh Thư Bùi
22 tháng 11 lúc 16:43
a, Tia phân giác của \(\widehat{ABC}\)  là tia BOTia phân giác của \(\widehat{ADC}\)  là tia DOb, +) BO là tia phân giác của \(\widehat{ABC}\)\(=>\widehat{ABO}=\dfrac{\widehat{ABC}}{2}=\dfrac{100^o}{2}=50^o\)+)OD là tia phân giác của \(\widehat{ADC}\)\(=>\widehat{ADO}=\dfrac{\widehat{ADC}}{2}=\dfrac{60^o}{2}=30^o\)
Đọc tiếp
Bình luận (0)

Khoá học trên OLM (olm.vn)