Quy tắc chuyển vế

tâm nguyễn

(-a+b+c)-(-a+b)

 

Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV Hôm qua lúc 21:23

(-a+b+c)-(-a+b)= -a+b+c+a-b=c

Bình luận (0)
Vũ Khánh Phương
Vũ Khánh Phương Hôm qua lúc 21:25

(-a+b+c)-(-a+b)

=-a +b+c+a-b

=(-a+a)+(b-b)+c

=   0     +   0  +c

=          c

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...