Bài 5: Phép cộng và phép nhân. Luyện tập 1. Luyện tập 2

Hoàng Việt Hà

8) Biết rằng tổng của 20 số chẵn liên tiếp là 2020. Tìm giá trị của số nhỏ nhất. . vui lòng không trả lời câu hỏi


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN