duynguyen

5/9 + 3/4

 

Komuro Tairoku
15 tháng 3 lúc 19:45

\(\dfrac{5}{9}+\dfrac{3}{4}\)
\(=\dfrac{20}{36}+\dfrac{27}{36}\)
\(=\dfrac{47}{36}\)
#DatNe

Bình luận (0)
Kiều Vũ Linh
15 tháng 3 lúc 19:47

5/9 + 3/4

= 20/36 + 27/36

= 47/36

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Đỗ Nguyễn Vân Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Phương Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Minh
Xem chi tiết
Nguyễn Thùy Linh
Xem chi tiết
phuong ly channel
Xem chi tiết
Hoàng Ngân Hà
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Bảo Ngọc
Xem chi tiết
hoàng minh tâm
Xem chi tiết
Cô Bé Mùa Đông
Xem chi tiết
Duy Ngô
Xem chi tiết