Dũng Hoàng Tuấn

5/4 - 6x = 7 1/2

Vũ Quang Huy
19 tháng 9 lúc 19:59

\(\dfrac{5}{4}-6x=7\dfrac{1}{2}\)

\(\dfrac{5}{4}-6x=\dfrac{15}{2}\)

\(6x=\dfrac{5}{4}-\dfrac{15}{2}\)

\(6x=-\dfrac{25}{4}\)

\(x=-\dfrac{25}{4}:6\)

\(x=\dfrac{-25}{24}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Dũng Hoàng Tuấn
Xem chi tiết
Bí Ẩn :))
Xem chi tiết
My Hà
Xem chi tiết
nakaroth123
Xem chi tiết
Charmaine
Xem chi tiết
PT_Kary❀༉
Xem chi tiết
Vũ Trần Hoàng Bách
Xem chi tiết
Cao Thi Khanh Chi
Xem chi tiết
revan2709
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)