Ôn tập cuối năm phần số học

vinh

-) 3. (x - 1/2) - 5(x + 3/5) = - x + 1/5

Ngô hải nam
4 tháng 11 lúc 19:54

\(3x-\dfrac{3}{2}-5x-3+x=\dfrac{1}{5}\)

\(3x-5x+x-\dfrac{3}{2}-3=\dfrac{1}{5}\)

\(-x=\dfrac{1}{5}+\dfrac{3}{2}+3\)

\(-x=\dfrac{47}{10}\)

\(=>x=-\dfrac{47}{10}\)

 

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Đặng Công Danh
Xem chi tiết
Hạ Quỳnh
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Cúc
Xem chi tiết
Bùi Thị Phương Anh
Xem chi tiết
Vũ Bảo Duy
Xem chi tiết
Yến Nhi Sky M-tp
Xem chi tiết
Đức Anh Phạm
Xem chi tiết
marathon shukuru
Xem chi tiết
Hoàng Thúy An
Xem chi tiết
tin tin
Xem chi tiết