Tập hợp, phần tử của tập hợp

KHINH LINH TỬ MỘC TRÀ
KHINH LINH TỬ MỘC TRÀ 13 tháng 1 lúc 20:13

=120-33

=120-27

=93

Bình luận (2)
Mr. Đăng Khoa (61)
Mr. Đăng Khoa (61) 13 tháng 1 lúc 20:15

|-120|-315.3:313

=120 - 315.3 : 313

= 120 - 316 : 313

= 120 - 33

= 120 - 27 = 93

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN