Nội dung ôn tập học kì I

Thảo Phương

1. Thống kê tên các thể loại kiểu văn bản cụ thể đã học trong sách Ngữ văn 6 tập 1
 

Huế Hân Huỳnh
22 tháng 11 lúc 21:34

- Truyền thuyết: Thánh Gióng

- Thơ lục bát: À ơi tay mẹ

- Kí: Trong lòng mẹ (hồi kí)

- Văn bản nghị luận: Nguyên Hồng – nhà văn của những người cùng khổ, Thánh Gióng – tượng đài vĩnh cửu của lòng yêu nước

-  Văn bản thông tin:  Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ

Bình luận (0)