Bài 29 : Dân cư, xã hội Châu Phi

Thái Lữ Thu Phương

1. Dựa vào bảng số liệu dưới đây, hãy vẽ biểu đồ hình cột thể hiện sự gia tăng dân số Châu Phi qua các năm: (còn biểu đồ ở tập bản đồ nữa, mọi người cố gắng giúp mình nhanh nhất có thể nhé!)

Năm

Dân số( triệu người)

1900 131
1950 223
2001 818
Ngọc Hnue
5 tháng 1 2019 lúc 9:18

Hỏi đáp Địa lý

BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN GIA TĂNG DÂN SỐ CHÂU PHI QUA CÁC NĂM

Chúc em học tốt!

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN