Nguyễn Ngọc Diệp
4 tháng 11 lúc 19:38
1 người làm xong con đường trong số ngày là :15 x 60=900(ngày) 30 người nên có tất cả số người là :15 + 30=45(người) Đội công nhân đó làm xong con đường mất số ngày là :900 : 45=20(ngày)
Đọc tiếp
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
nguyễn minh thu
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Eva Scarllee Spears
Xem chi tiết
Andrena Maria Spears
Xem chi tiết
CGY AB Nguyễn Bảo Ngọc
Xem chi tiết
nguyễn thị quỳnh mai
Xem chi tiết
HOÀI NAM LÊ
Xem chi tiết
Trần Khanh Vi
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Quỳnh Thy
Xem chi tiết
~Love shadow _ the Taylo...
Xem chi tiết