Huỳnh Thanh Phong
22 tháng 11 lúc 6:10

Câu 8: 

a) Độ dài đoạn thẳng CD là:

\(CD=OD-OC=7-3=4\left(cm\right)\)

b) M là trung điểm của CD nên:

\(CM=\dfrac{CD}{2}=\dfrac{4}{2}=2\left(cm\right)\)

Độ dài đoạn thẳng OM là:

\(OM=OC+CM=3+2=5\left(cm\right)\)

Câu 7:

Các góc vuông có trong hình là:

\(\widehat{DAB};\widehat{ADC}\)  

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Đỗ Thị Trà My
Xem chi tiết
dragon
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Thùy Anh
Xem chi tiết
TRẦN ĐỨC NGUYÊN
Xem chi tiết
Phạm Liêm
Xem chi tiết
Trần Quỳnh Như
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Vũ Thu Hiền
Xem chi tiết
Minh Đăng
Xem chi tiết