NGUYỄN PHÚC HUY
Hồng Nhan
19 tháng 11 lúc 16:22

Có 2015 đường thẳng, cứ 1 đường thẳng thì tạo với 2015 - 1 = 2014 đường thẳng còn lại.

Có tất cả 2015 đường thẳng thì tạo thành: 2015.2014 (giao điểm)

Nhưng nếu tính như vậy thì 1 giao điểm sẽ được tính 2 lần nên số giao điểm thực là: \(\dfrac{\text{2015.2014}}{\text{2}}=\text{2029105}\) (giao điểm)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Đỗ Thị Trà My
Xem chi tiết
dragon
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Thùy Anh
Xem chi tiết
TRẦN ĐỨC NGUYÊN
Xem chi tiết
Phạm Liêm
Xem chi tiết
Trần Quỳnh Như
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Vũ Thu Hiền
Xem chi tiết
Minh Đăng
Xem chi tiết