NGUYỄN PHÚC HUY
Nguyễn Lê Phước Thịnh
19 tháng 11 lúc 13:30

a: Số gia đình của tổ dân phố là:

25+38+35+2=100 họ

b: Số hộ có từ 2 con trở lên là:

100-25=75(hộ)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Đỗ Thị Trà My
Xem chi tiết
dragon
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Thùy Anh
Xem chi tiết
TRẦN ĐỨC NGUYÊN
Xem chi tiết
Phạm Liêm
Xem chi tiết
Trần Quỳnh Như
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Vũ Thu Hiền
Xem chi tiết
Minh Đăng
Xem chi tiết