Bài 3: Hình thang cân

Nguyễn Lê Phước Thịnh
10 tháng 11 lúc 16:26

a: Xét ΔABC có

M là trung điểm của BC

MI//AC

Do đó: I là trung điểm của AB

Xét tứ giác AMBD có

I là trung điểm chung của AB và MD

nên AMBD là hình bình hành

Hình bình hành AMBD có AB\(\perp\)MD

nên AMBD là hình thoi

b: Xét tứ giác AIMH có

\(\widehat{AIH}=\widehat{AHM}=\widehat{HAI}=90^0\)

=>AIMH là hình chữ nhật

=>AI=MH

ΔABC vuông tại A

mà AM là đường trung tuyến

nên AM=MB=MC

=>MA=MB

=>\(\widehat{MAB}=\widehat{MBA}\)

HM//AB

=>\(\widehat{HMA}=\widehat{MAI}\)

mà \(\widehat{MAI}=\widehat{MBA}\)

nên \(\widehat{HMA}=\widehat{ABC}\)

c: Xét ΔABC có

M là trung điểm của BC

MH//AB

Do đó: H là trung điểm của AC

=>\(AH=\dfrac{AC}{2}=6\left(cm\right)\)

I là trung điểm của AB

=>\(AI=\dfrac{AB}{2}=4,5\left(cm\right)\)

AIMH là hình chữ nhật

=>\(S_{AIMH}=AI\cdot AH=4,5\cdot6=27\left(cm^2\right)\)

d: Xét tứ giác AMCE có

H là trung điểm chung của AC và ME

nên AMCE là hình bình hành

Hình bình hành AMCE có MA=MC

nên AMCE là hình thoi

=>AC là phân giác của \(\widehat{MAE}\)

AMBD là hình thoi

=>AB là phân giác của \(\widehat{MAD}\)

\(\widehat{EAD}=\widehat{EAM}+\widehat{DAM}\)

\(=2\cdot\left(\widehat{BAM}+\widehat{CAM}\right)\)

\(=2\cdot90^0=180^0\)

=>E,A,D thẳng hàng

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
tien vo
Xem chi tiết
Tuan Tran
Xem chi tiết
Uchiha Itachi
Xem chi tiết
Uchiha Itachi
Xem chi tiết
Huyy
Xem chi tiết
quyen nang nang
Xem chi tiết
quyen nang nang
Xem chi tiết
ĐOÀN THỊ PHƯƠNG KHÁNH
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)