Chubby Bear
Tô Mì
19 tháng 9 lúc 21:36

34. buying.

35. to be.

36. visiting.

37. to pass.

38. both are correct.

39. sleeping.

40. to go.

41. washing.

42. to stop.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Ly Nguyen
Xem chi tiết
Lan Phương
Xem chi tiết
nnhivux(phốc)
Xem chi tiết
chu đức duy
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)