Lam Lưu

Bài 4: 

a) \(\Delta=\left[-\left(m+1\right)\right]^2-4\left(m-4\right)\)

\(=\left(m+1\right)^2-4\left(m-4\right)\)

\(=m^2+2m+1-4m+16\)

\(=m^2-2m+17\)

\(=m^2-2m+1+16\)

\(=\left(m-1\right)^2+16>0\forall m\)

Do đó: Phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN