Nguyễn Thanh

Các câu hỏi tương tự
Trương Quỳnh Trang

Một điện trở mà vòng màu của sai số không ghi, thì sai số sẽ là:

A. ± 5%

B. ± 20%

C. ± 10%

D. ± 15%

Trương Quỳnh Trang

Khối tách sóng trong máy thu thanh có linh kiện gì?

A. Điôt

B. Tụ điện

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Trương Quỳnh Trang

Điện trở có công dụng:

A. Phân chia điện áp

B. Ngăn cản dòng một chiều

C. Ngăn cản dòng xoay chiều

D. Hạn chế hoặc điều chỉnh dòng điện và phân chia điện áp

Trương Quỳnh Trang

Linh kiện thụ động là:

A. Điện trở

B. Tụ điện

C. Cuộn cảm

D. Cả 3 đáp án trên

Trương Quỳnh Trang

Khối chọn sóng:

A. Chọn sóng cao tần cần thu trong vô vàn các sóng trong không gian

B. Chọn sóng âm tần cần thu trong vô vàn các sóng trong không gian

C. Chọn sóng trung tần cần thu trong vô vàn các sóng trong không gian

D. Cả 3 đáp án trên

Trương Quỳnh Trang

Máy biến áp đấu dây kiểu:

A. Nối sao – sao có dây trung tính

B. Nối sao – tam giác

C. Nối tam giác – sao có dây trung tính

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Trương Quỳnh Trang

Điện áp dây:

A. Là điện áp giữa điểm đầu và cuối mỗi pha

B. Là điện áp giữa dây pha và dây trung tính

C. Là điện áp giữa hai dây pha

D. Cả 3 đáp án trên

Trương Quỳnh Trang

Động cơ không đồng bộ ba pha có kiểu đấu dây nào?

A. Hình sao

B. Hình tam giác

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Trương Quỳnh Trang

Khi nam châm quay với tốc độ không đổi, trong dây quấn mỗi pha của máy phát điện xuất hiện sức điện động?

A. Một chiều

B. Xoay chiều một pha

C. Xoay chiều ba pha

D. Đáp án khác

Trương Quỳnh Trang

Công thức tính tốc độ từ trường quay:

A.  n = 60 f p

B.  n 1 = 60 f p

C.  n = 60 p f

D.  n 1 = 60 p f

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN