dream
Absolute
4 tháng 3 lúc 20:33

1. without

2. remember

3. channels

4. black and white

5. after midnight

Bình luận (0)

1. without

2. remember

3. channels

4. black and white

5. after midnight

* Không chắc lắm nha

Bình luận (0)
Absolute
4 tháng 3 lúc 20:35

Câu hỏi này bị lỗi hay sao ấy

Mình phải làm 2 lần mới ra câu trả lời

Bình luận (0)

1. without

2. remember

3. channels

4. black and white

5. after midnight

Bình luận (0)

1. without

2. remember

3. channels

4. black and white

5. after midnight

sai thì thui nha

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN