THÔNG TIN KHÓA HỌC

Tên khóa học: Hướng dẫn tạo khóa học trên hoc24

Môn học: Kỹ năng

Lớp: Lớp mở rộng

Tên quảng bá: https://hoc24.vn/bg/taobaigiang

Trang này hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc liên quan đến việc tạo bài giảng trực tuyến mở OOC.

Đây là một sản phẩm do hoc24.vn phát triển, hướng tới các thầy cô giáo để tạo bài giảng cho học sinh của mình.