Bài 21. Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt

Thien Tu Borum
9 tháng 5 2017 lúc 9:55

Hướng dẫn giải:

Khi nóng lên, thanh thép nở ra (dài ra)


Bình luận (0)
MikoMiko
10 tháng 1 2018 lúc 21:38

khi nóng lên thanh thép nở ra

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Tố Uyên
13 tháng 2 2019 lúc 19:45

thanh thép nở ra nên nó dài ra và to hơn

Bình luận (0)
Thien Tu Borum
9 tháng 5 2017 lúc 9:56

Khi dãn nở vì nhiệt, nếu bị ngăn cản thanh thép có thể gây ra lực rất lớn

Bình luận (0)
công chúa Serenity
17 tháng 5 2017 lúc 15:26

Khi dãn nở vì nhiệt, nếu bị ngăn cản thì thanh thép sẽ gây ra một lực rất lớn.

Bình luận (0)
MikoMiko
10 tháng 1 2018 lúc 21:37

Khi dãn nở vì nhiệt, nếu bị ngăn cản thì thanh thép sẽ gây ra một lực rất lớn. huhu

Bình luận (0)
Thien Tu Borum
9 tháng 5 2017 lúc 9:56

Khi co lại vì nhiệt, nếu bị ngăn cản thanh thép có thể gây ra lực rất lớn

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Tố Uyên
13 tháng 2 2019 lúc 19:41

sự co vì nhiệt khi bị ngăn cản sẽ gây ra lự rất lớn

Bình luận (0)
Thien Tu Borum
9 tháng 5 2017 lúc 10:00

Hướng dẫn giải:

(1) Nở ra

(2) Lực

(3) Vì nhiệt

(4) Lực

Bình luận (0)
Hoàng Thị Dung
29 tháng 6 2017 lúc 9:00

a) Khi thanh thép nở ra vì nhiệt nó gây ra lực rất lớn

b) Khi thanh thép co lại vì nhiệt nó cũng gây ra lực rất lớn

Bình luận (0)
Phạm Thị Cẩm Tú
22 tháng 11 2017 lúc 20:30

1. nở ra

2. lực

3. vì nhiệt

4. lực

Bình luận (0)
Thien Tu Borum
9 tháng 5 2017 lúc 10:01

Hướng dẫn giải:

Chỗ tiếp nối hai đầu thanh ray đường tàu hoả có để một khe hở là vì khi trời nóng, đướng ray dài ra do đó nếu không để khe hở, sự nở vì nhiệt của đường ray sẽ bị ngăn cản, gây ra lực rất lớn làm cong đường ray


Bình luận (0)
Phạm Thị Cẩm Tú
22 tháng 11 2017 lúc 20:28

để chúng ko bị cong khi trời nắng

Bình luận (0)
nguyễn thị thu phương
15 tháng 3 2018 lúc 20:54

Hình 21.2 là hình chụp chỗ tiếp nối hai đầu thanh ray đường tàu hoả. Em có nhận xét gì? Tại sao người ta phải làm như thế?

Bình luận (0)
Thien Tu Borum
9 tháng 5 2017 lúc 10:10

Hướng dẫn giải:

Hai gối đỡ đó có cấu tạo không giống nhau. Một đầu được đặt gối lên các con lăn, tạo điều kiện cho cầu dài ra khi nóng lên mà không bị ngăn cản


Bình luận (0)
Thien Tu Borum
9 tháng 5 2017 lúc 10:10

Đồng và thép nở vì nhiệt khác nhau

Bình luận (0)
ngo thi hong ich
10 tháng 5 2017 lúc 12:38

đồng nở vì nhiệt nhiều hơn thép

nên đồng và thép nở vì nhiệt khác nhau

Bình luận (0)
MikoMiko
10 tháng 1 2018 lúc 21:31

đồng và thép nở vì nhiệt khác nhau

Bình luận (0)
Thien Tu Borum
9 tháng 5 2017 lúc 10:11

Hướng dẫn giải:

Băng kép luôn cong về phía thanh thép. Đồng dãn nở vì nhiệt nhiều hơn thép nên thanh đồng dài hơn và nằm phí ngoài vòng cung.

Bình luận (0)
ngo thi hong ich
10 tháng 5 2017 lúc 12:36

Đồng nở vì nhiệt nhiều hơn thép nên khi bị hơ nóng đồng dài hơn thép tạo ra một lực nghiêng về phía thép

Bình luận (0)
Xuân Huỳnh Thị Phan
17 tháng 5 2017 lúc 18:06

khi hơ nóng băng kép luôn cing về phía thanh thép vì đồng nở vì nhiệt nhiều hơn thép

Bình luận (0)
Thien Tu Borum
9 tháng 5 2017 lúc 10:11

Hướng dẫn giải:

Làm như vậy để giảm bớt sự bay hơi, làm cât ít bị mất nước hơn.

Bình luận (0)
MikoMiko
10 tháng 1 2018 lúc 21:36

làm như vậy để giảm sự bay hơi

Bình luận (0)
Đi theo xe rác nhặt xác...
2 tháng 2 2018 lúc 18:56

Khi bị lạnh đi, thanh thép có bị cong và cong về phía thanh đồng. Đồng co lại vì nhiệt nhiều hơn thép, nên thanh đồng ngắn hơn, thanh thép dài hơn và nằm phía ngoài vòng cung

Bình luận (1)
Thien Tu Borum
9 tháng 5 2017 lúc 10:11

Lời giải:

Khi thời tiết nắng nóng và có giá thì nhanh thu hoạch được muối.


Bình luận (2)
Nguyễn Đoàn Hồng Thái
28 tháng 1 2018 lúc 17:13

phia duoi

Bình luận (0)
Nguyễn Đoàn Hồng Thái
28 tháng 1 2018 lúc 17:13

tick cho minh nha!!!

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN