Bài 2. Sự truyền ánh sáng

Bastkoo
4 tháng 4 2017 lúc 14:25

Ánh sáng từ dây tóc bóng đèn truyền trực tiếp vào mắt ta theo ống thẳng.

Bình luận (0)
Ngô Quỳnh
4 tháng 4 2017 lúc 22:34

Ánh sáng từ dây tóc bóng đèn truyền trực tiếp đến mắt ta theo ống thẳng.

Bình luận (0)
CÔNG CHÚA THẤT LẠC
5 tháng 4 2017 lúc 16:43

Ánh sáng từ dây tóc bóng đèn truyền trực tiếp vào mắt ta theo ống thẳng

Bình luận (0)
Bastkoo
4 tháng 4 2017 lúc 14:24

C1: Dùng một dây chỉ luồn qua ba lỗ A, B, C rồi căng thẳng dây.

C2: Luồn một que nhỏ thẳng qua ba lỗ để xác nhận ba lỗ thẳng hàng.

Vậy đường truyền của ánh sáng trong không khí là đường thẳng.

Bình luận (0)
CÔNG CHÚA THẤT LẠC
5 tháng 4 2017 lúc 16:41

C1: Dùng một dây chỉ luồn qua ba lỗ A, B, C rồi căng thẳng dây.

C2: Luồn một que nhỏ thẳng qua ba lỗ để xác nhận ba lỗ thẳng hàng.

Vậy đường truyền của ánh sáng trong không khí là đường thẳng.


Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thùy Trang
10 tháng 4 2017 lúc 17:02

Dùng một dây chỉ luồn qua ba lỗ A,B,Crồi căng thẳng dây hay luồn một que nhỏ thẳng qua ba lỗ để xác nhận 3 lỗ thẳng hàng

Kết luận:Đường truyền cua ánh sáng trong không khí là đường thẳng

Bình luận (0)
LY VÂN VÂN
4 tháng 4 2017 lúc 14:39

Hướng dẫn giải:

a) Chùm sáng song song gồm các tia sáng không giao nhau trên đường truyền của chúng.

b) Chùm sáng hội tụ gồm các tia sáng giao nhau trên đường truyền của chúng.

c) Chùm sáng phân kì gồm các tia sáng loe rộng ra trên đường truyền của chúng.Bình luận (0)
Tâm Trần Huy
4 tháng 4 2017 lúc 18:56

a) Chùm sáng song song gồm các tia sáng không giao nhau trên đường truyền của chúng.

b) Chùm sáng hội tụ gồm các tia sáng giao nhau trên đường truyền của chúng.

c) Chùm sáng phân kì gồm các tia sáng loe rộng ra trên đường truyền của chúng.

Bình luận (0)
Như Quỳnh
4 tháng 4 2017 lúc 19:21

a) Chùm sáng song song gồm các tia sáng không giao nhau trên đường truyền của chúng

b) Chùm sáng hội tụ gồm các tia sáng giao nhau trên đường truyền của chúng

c) Chùm sáng phân kì gồm các tia sáng loe rộng ra trên đường truyền của chúng

Bình luận (0)
LY VÂN VÂN
4 tháng 4 2017 lúc 14:38

Hướng dẫn giải:

B1: Cắm hai cái kim thẳng đứng trên một tờ giấy. Dùng mắt ngắm sao cho cái kim thứ nhất che khuất cái kim thứ hai.

b2: Di chuyển cái kim thứ ba đến vị trí kim thứ nhất che khuất.

Ánh sáng truyền đi theo đường thẳng nên nếu kim thứ nhất nằm trên đường thẳng nối kim thứ hai và kim thứ ba và mắt thì ánh sáng từ kim thứ hai và thứ ba không đến được mắt, hai kim này bị kim thứ nhất che khuất.Bình luận (2)
Bastkoo
4 tháng 4 2017 lúc 14:42

B1: Cắm hai cái kim thẳng đứng trên một tờ giấy. Dùng mắt ngắm sao cho cái kim thứ nhất che khuất cái kim thứ hai.

B2: Di chuyển cái kim thứ ba đến vị trí kim thứ nhất che khuất.

Ánh sáng truyền đi theo đường thẳng nên nếu kim thứ nhất nằm trên đường thẳng nối kim thứ hai và kim thứ ba và mắt thì ánh sáng từ kim thứ hai và thứ ba không đến được mắt, hai kim này bị kim thứ nhất che khuất.

Bình luận (0)
Như Quỳnh
4 tháng 4 2017 lúc 19:18

Cắm 2 cây kim thẳng đứng bất kì trên một tờ giấy, dùng mắt ngắm sao cho chỉ thấy kim thứ nhất gần mắt, giữ nguyên vị trí đặt mắt, cắm tiếp thẳng đứng cây kim thứ 3 sao cho mắt chỉ nhín thấy một kim gần mắt. Khi đó 3 cây kim thẳng hàng

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN