Bài 28. Sự sôi

Thien Tu Borum
9 tháng 5 2017 lúc 15:17

Lời giải:

Tuỳ thuộc nhiệt kế dung trong thí nghiệm, nhiệt kế ở nhà trường có thể không chính xác lắm nên khi nước sôi nhiệt kế chỉ từ 960C đến 1020C

Bình luận (0)
phan thị thùy linh
17 tháng 5 2017 lúc 20:42

40oC xuất hiện bọt khí ở đáy bình

Bình luận (0)
Phạm Hoài Thu
1 tháng 6 2017 lúc 16:08

Tuỳ thuộc nhiệt kế dung trong thí nghiệm, nhiệt kế ở nhà trường có thể không chính xác lắm nên khi nước sôi nhiệt kế chỉ từ 960C đến 1020C

Bình luận (0)
Thien Tu Borum
9 tháng 5 2017 lúc 15:17

Lời giải:

Tuỳ thuộc nhiệt kế dung trong thí nghiệm, nhiệt kế ở nhà trường có thể không chính xác lắm nên khi nước sôi nhiệt kế chỉ từ 960C đến 1020CBình luận (0)
công chúa Serenity
17 tháng 5 2017 lúc 15:20

Ở nhiệt độ 700C ta thấy các bọt khí tách khỏi đáy bình và đi lên mặt nước.

Bình luận (0)
Phạm Hoài Thu
1 tháng 6 2017 lúc 16:07

Tuỳ thuộc nhiệt kế dung trong thí nghiệm, nhiệt kế ở nhà trường có thể không chính xác lắm nên khi nước sôi nhiệt kế chỉ từ 960C đến 1020C

Bình luận (0)
nguyễn thị hoàng thơ
9 tháng 5 2017 lúc 11:21

100 độ

quá trình diễn ra sự sôi ( theo mik là z đúng hk thì k pit nha)

Bình luận (1)
Thien Tu Borum
9 tháng 5 2017 lúc 15:18

Tuỳ thuộc nhiệt kế dung trong thí nghiệm, nhiệt kế ở nhà trường có thể không chính xác lắm nên khi nước sôi nhiệt kế chỉ từ 960C đến 1020C

Bình luận (0)
Bùi Mai Phương
14 tháng 5 2017 lúc 14:27

100oC

Bình luận (0)
Đậu Nguyễn Khánh Linh
9 tháng 5 2017 lúc 10:25

Trong suốt quá trình sôi, nhiệt độ của nước không tăng.

Bình luận (0)
Thien Tu Borum
9 tháng 5 2017 lúc 15:18

Không tăng.

Bình luận (0)
HUYNH NHAT TUONG VY
9 tháng 5 2017 lúc 19:09

Trong khi nước đang sôi ,nhiệt độ của nước không thay đổi

Bình luận (0)
Kiêm Hùng
12 tháng 5 2017 lúc 12:02

a) Nước sôi ở nhiệt độ (1) 100 độ C. Nhiệt độ này gọi là (2) nhiệt độ sôi của nước.

b) Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ của nước (3) không thay đổi.

c) Sự sôi là một sự bay hơi đặc biệt. Trong suốt thời gian sôi, nước vừa bay hơi tạo ra các (4) bọt khí vừa bay hơi trên (5) mặt thoáng.

Bình luận (0)
Đậu Nguyễn Khánh Linh
9 tháng 5 2017 lúc 10:24

(1) 100oC

(2) nhiệt độ sôi

(3) không thay đổi

(4) bọt khí

(5) mặt thoáng

Bình luận (0)
Nice
10 tháng 5 2017 lúc 8:00

câu a;100độ (2);nhiệt độ sôi

(3);không thay đổi

(4);bọt khí (5);mặt thoáng

Bình luận (0)
Đậu Nguyễn Khánh Linh
9 tháng 5 2017 lúc 10:31

Vì trong suốt quá trình sôi, nhiệt độ của nước không thay đổi.

Bình luận (0)
Ái Nữ
11 tháng 5 2017 lúc 21:05

-Vì suốt quá trình sôi nhiệt độ của nước không thay đổi

Bình luận (0)
công chúa Serenity
17 tháng 5 2017 lúc 15:17

Vì trên Trái Đất, nước chiếm tỉ lệ nhiều nhất 70%

Bình luận (0)
Đậu Nguyễn Khánh Linh
9 tháng 5 2017 lúc 10:22

Vì nhiệt kế thủy ngân có giới hạn đo cao hơn nhiệt độ sôi của nước, còn nhiệt kế rượu có giới hạn đo thấp hơn nhiệt độ sôi của nước.

Bình luận (0)
Ái Nữ
11 tháng 5 2017 lúc 21:04

-vì giới hạn đo của nhiệt kế rượu là 78 độ C , mà trong khi đó hơi nước đang sôi là 100 độ C

Bình luận (0)
Bùi Mai Phương
14 tháng 5 2017 lúc 14:25

Bơỉ vì nhiệt độ lớn nhất trên nhiệt kế rươu là 78oC

Bình luận (0)
Đậu Nguyễn Khánh Linh
9 tháng 5 2017 lúc 10:20

- Đoạn AB ứng với quá trình đang đun nóng nước.

- Đoạn BC ứng với quá trình sôi của nước.

Bình luận (0)
HUYNH NHAT TUONG VY
9 tháng 5 2017 lúc 19:06

Đoạn AB ứng với quá trình nước đang được đun nóng

Đoạn BC ứng với quá trình nước đang sôi

Bình luận (0)
Quỳnh Nga
10 tháng 5 2017 lúc 17:11

Đoạn AB ứng với quá trình nóng lên của nước

Đoạn BC ứng với quá trình sôi của nước.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN