Bài 12. Sự nổi

Hiiiii~
17 tháng 4 2017 lúc 16:02

Một vật nằm trong chất lỏng chịu tác dụng của trọng lực P và lực đẩy Ác - si - mét. Hai lực này cùng phương, ngược chiều. Trọng lực P hướng từ trên xuống dưới còn lực FA hướng từ dưới lên trên.

Bình luận (0)
mai dinh son
23 tháng 11 2017 lúc 15:53

Một vật nằm trong chất lỏng chịu tác dụng của trọng lực P và lực đẩy Ác - si - mét. Hai lực này cùng phương, ngược chiều. Trọng lực P hướng từ trên xuống dưới còn lực FA hướng từ dưới lên trên.

Bình luận (0)
kien
20 tháng 3 2018 lúc 20:01

Một vật trong chất lỏng chịu tác dụng của trọng lực P và lực đẩy Ác-si-mét. Hai lực này cùng phương, ngược chiều. Trọng lực P hướng từ trên xuống dưới còn lực FA hướng từ dưới lên trên

Bình luận (0)
Hiiiii~
17 tháng 4 2017 lúc 16:02

a) Vật chuyển động xuống dưới (Chìm xuống đáy bình).

b) Vật đứng yên (lơ lửng trong chất lỏng).

c) Chuyển động lên trên (nổi lên mặt thoáng).


Bình luận (0)
Oanh Trịnh Thị
9 tháng 10 2017 lúc 12:37

a) Vật chuyến động xuống dưới: (Chìm xuống đáy bình).
b) Vật đứng yên: (Lơ lửng trong chất lỏng).
c) Vật chuyển động lên trên: (Nổi lên mặt thoáng).hahahahahaha

Bình luận (0)
mai dinh son
23 tháng 11 2017 lúc 15:51

a) Vật chuyển động xuống dưới (Chìm xuống đáy bình)

b) Vật đứng yên (lơ lửng trong chất lỏng)

c) chuyển động lên trên (nổi lên mặt thoáng)

Bình luận (0)
Hiiiii~
17 tháng 4 2017 lúc 16:01

C3:

Miếng gỗ thả vào nước lại nổi vì trọng lượng riêng của miếng gỗ nhỏ hơn trọng lượng riêng của nước.

C4:

Khi miếng gỗ nổi trên mặt nước, trọng lượng của nó và lực đẩy Ác - si - mét cân bằng nhau, vì vậy đứng yên thì hai lực này là hai lực cân bằng.

Bình luận (0)
Phạm Minh Ngọc Ngân
9 tháng 11 2017 lúc 20:36

C3: Do trọng lượng riêng của gỗ nhỏ hơn so với trọng lượng riêng của nước nên khi thả miếng gỗ vào nước nó sẽ nổi.

C4:Khi miếng gỗ nổi trên mặt nước, trọng lượng P của nó và lực đẩy Ác-si-mét bằng nhau. Miếng gỗ nổi và đứng yên trên mặt nước nghĩa là trọng lực P và lực đẩy Ác-si-mét cân bằng nhau.

Bình luận (0)
Hiiiii~
17 tháng 4 2017 lúc 16:00

Đáp án: D.

Bình luận (0)
Phương Mai
20 tháng 7 2017 lúc 9:54

Đáp án là: B - V là thể tích của miếng gỗ.

Bình luận (0)
Lê Thị Ngọc Duyên
23 tháng 10 2017 lúc 21:12

A

Bình luận (0)
nguyen thi vang
4 tháng 10 2017 lúc 22:20

6. Biết P = dV. V (trong đó dV là trọng lượng riêng của chất làm vật, V là thể tích của vật) và FA = dl. V (trong đó dl là trọng lượng riêng của chất lỏng), hãy chứng minh rằng nếu vật là một khối đặc nhúng ngập vào trong chất lỏng thì:

- Vật sẽ chìm xuống khi : dV > dl

- Vật sẽ lơ lửng trong chất lỏng khi: dV = dl

- Vật sẽ nổi lên mặt chất lỏng khi: dV < dl

Hướng dẫn giải:

Dựa vào gợi ý: và dựa vào C2 ta có:

- Vật sẽ chìm xuống khi P > FA -> dV > dl

- Vật sẽ lơ lửng trong chất lỏng khiP = FA -> dV = dl

- Vật sẽ nổi lên mặt chất lỏng khi P < FA -> dV < dlBình luận (0)
Hiiiii~
17 tháng 4 2017 lúc 16:00

Dựa vào gợi ý: và dựa vào C2 ta có:

- Vật sẽ chìm xuống khi P > FA -> dV > dl

- Vật sẽ lơ lửng trong chất lỏng khiP = FA -> dV = dl

- Vật sẽ nổi lên mặt chất lỏng khi P < FA -> dV < dl


Bình luận (0)
mai dinh son
23 tháng 11 2017 lúc 15:52

Dựa vào gợi ý: và dựa vào C2 ta có:

- Vật sẽ chìm xuống khi P > FA -> dV > dl

- Vật sẽ lơ lửng trong chất lỏng khiP = FA -> dV = dl

- Vật sẽ nổi lên mặt chất lỏng khi P < FA -> dV < dl

Bình luận (0)
Hiiiii~
17 tháng 4 2017 lúc 15:59

Hòn bi làm bằng thép có trọng lượng riêng lớn hơn trọng lượng riêng của nước nên bị chìm. Tàu làm bằng thép, nhưng người ta thiết kế sao cho các khoảng trống để trọng lượng riêng của cả con tàu nhỏ hơn trọng lượng riêng của nước, nên con tàu có thể nổi trên mặt nước.

Bình luận (0)
mai dinh son
23 tháng 11 2017 lúc 15:49

Hòn bi làm bằng thép có trọng lượng riêng lớn hơn trọng lượng riêng của nước nên bị chìm. Tàu làm bằng thép, nhưng người ta thiết kế sao cho các khoảng trống để trọng lượng riêng của cả con tàu nhỏ hơn trọng lượng riêng của nước, nên con tàu có thể nổi trên mặt nước.

Bình luận (0)
Oanh Trịnh Thị
3 tháng 12 2017 lúc 7:37

Do cấu trúc của hòn bi thép và chiếc tàu bằng thép khác nhau nên trọng lượng riêng hai vật này khác nhau. Tàu bằng thép rất nặng nhưng lại rỗng bên trong (trong là không khí hay những vật liệu nhẹ khác) do dó nêu xét cả con tàu thì trọng lượng riêng của tàu nhỏ hơn trọng lượng riêng của nước nên tàu nổi trên mặt nước. Trong khi đó trọng lượng riêng của viên bi thép lớn hơn trong lượng riêng của nước nên nó chìm.

Bình luận (0)
Hiiiii~
17 tháng 4 2017 lúc 15:59

Thả một hòn bi thép vào thủy ngân thì bi thép sẽ nổi vì trọng lượng riêng của thép nhỏ hơn trọng lượng riêng của thủy ngân.

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Ngọc Bảo
5 tháng 7 2017 lúc 10:35

Thâ một hòn bi thép vào thủy ngân thì bi thép sẽ nổi vì trọng lượng riêng của thép nhỏ hơn trọng lượng riêng của thủy ngân.

Bình luận (0)
Đạt Trần
5 tháng 7 2017 lúc 10:42

Tùy hòn bi thế nào đã chứ.
+Nếu hòn bi có trọng lượng và khối lượng nhỏ không thắng được sức căng mặt ngoài của Thủy ngân thì nó nổi.
+Nếu hòn bi to vật ra thì nó chìm.

Bình luận (0)
Hiiiii~
17 tháng 4 2017 lúc 15:59

a) FAM = FAN

b) FAM < PM

c) FAN = PN

d) PM > PN.

Bình luận (0)
LY VÂN VÂN
29 tháng 7 2018 lúc 12:46

FAM = FAN.

FAM < PM.

FAN = PN.

PM > PN.

l

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN