Bài 18. Sự nở vì nhiệt của chất rắn

Nguyễn Quỳnh Anh
29 tháng 4 2017 lúc 9:24

Khi hơ nóng quả cầu không lọt vòng kim loại vì V của quả cầu tăng nên không lọt vòng kim loại

Bình luận (0)
Phạm Hoài Thu
30 tháng 4 2017 lúc 7:39

Vì quả cầu nở ra khi nóng lên.

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Linh Chi
3 tháng 5 2017 lúc 11:34

Khi hơ nóng quả cầu nở ra, thể tích của nó tăng lên, quả cầu không lọt qua vòng kim loại.

Bình luận (0)
Nguyễn Quỳnh Anh
29 tháng 4 2017 lúc 9:23

Vì khi nhúng nước lạnh, quả cầu co lại nên sau khi nhúng vào nước lạnh quả cầu lại lọt qua vòng kim loại.haha

Bình luận (0)
Thái Hải
29 tháng 4 2017 lúc 9:52

Vì khi nhúng vào nước lạnh thì quả cầu co lại

Vì vậy quả cầu có thể lọt qua vong kim loại

Bình luận (0)
Phạm Hoài Thu
30 tháng 4 2017 lúc 7:40

Vì quả cầu co lại khi lạnh đi

Bình luận (0)
Nguyễn Quỳnh Anh
29 tháng 4 2017 lúc 9:25

(1) tăng

(2) lạnh đilimdim

Bình luận (0)
Nguyễn Quỳnh Anh
29 tháng 4 2017 lúc 9:26

(1) giảm

(2) lạnh đi

Bình luận (2)
Thái Hải
29 tháng 4 2017 lúc 9:51

(1) Tăng

(2) Lạnh đi

Bình luận (0)
Nguyễn Quỳnh Anh
29 tháng 4 2017 lúc 9:34

Khi lắp khâu dao người ta phải nung nóng khâu dao rồi mới lắp vì khi nung nóng khâu nở ra, đương kính của khâu tăng lên dễ lắp vào cán, khi nguội đi thì khâu co lại siết chặt dao vào cán dao

Bình luận (0)
Phạm Hoài Thu
30 tháng 4 2017 lúc 7:40

Phải nung nóng khâu dao, liềm vì khi được nung nóng, khâu nở ra để lắp vào cán, khi nguội đi khâu co lại siết chặt vào cán

Bình luận (0)
Nghia Bui Gia
21 tháng 1 2018 lúc 20:44

vì khi khâu nguội,khâu sẽ co lại và siết chặt lưỡi dao,liềm khiến cho lưới ko ấy đc

Bình luận (0)
Minh Hoàng Tấn
29 tháng 4 2017 lúc 9:38

Nung nóng vòng kim loại

Bình luận (0)
Nguyễn Quỳnh Anh
29 tháng 4 2017 lúc 9:38

để làm cho quả cầu trong thí nghiệm ở hình 18.1 dù vẫn đang nóng vẫn có thể lọt qua vòng kim loại thì ta nung nóng cả vòng kim loại lẫn quả cầu( với quả cầu và vòng kim loại cùng một chất) kho đó quả cầu sẽ lọt qua vòng kim loại.

Bình luận (0)
Thái Hải
29 tháng 4 2017 lúc 9:48

Bằng cách vừa hơ nóng quả cầu vừa hơ nóng vong kim loại

Bình luận (0)
Nguyễn Quỳnh Anh
29 tháng 4 2017 lúc 9:41

vào mùa đông, tháp Ép-phen co lại còn vào mùa hạ thì tháp Ép-phen nở ra nên trong vòng 6 tháng tháp Ép-phen "cao" lên 10 cm

Bình luận (0)
Phạm Hoài Thu
30 tháng 4 2017 lúc 7:38

Vào mùa hạ nhiệt độ tăng lên làm cho thép nở ra nên tháp cao lên

Bình luận (0)
HUYNH NHAT TUONG VY
7 tháng 5 2017 lúc 9:04

vì tháng 1,pháp đang ở mùa đông nên nhiệt độ lạnh giá làm chiều dài của tháp bị giảm đi,còn ở tháng 7 là mùa hạ nên nhiệt độ nở ra làm chiều dài của tháp tăng ,cứ như vậy 6 tháng tăng 6 tháng nở làm thành một vòng tuần hoàn

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN