Bài 19. Sự nở vì nhiệt của chất lỏng

Thien Tu Borum
29 tháng 4 2017 lúc 13:49

Bài C1. Có hiện tượng gì xảy ra với mực nước trong ống thuỷ tinh khi ta đặt bình vào chậu nước nóng? Giải thích.

Hướng dẫn giải:

Mực nước dâng lên, vì nước nóng lên, nở ra.

Bài C2. Nếu sau đó ta đặ bình cầu vào nước lạnh thì sẽ có hiện tượng gì xảy ra với mực nước trong ống thuỷ tinh? Hãy dự đoán và làm thí nghiệm kiểm chứng?

Hướng dẫn giải:

Mực nước hạ xuống, vì nước lạnh đi co lại


Bình luận (0)
Phạm Hoài Thu
30 tháng 4 2017 lúc 7:37

câu 1:

Mực nước dâng lên, vì nước nóng lên, nở ra.

Bình luận (0)
Phạm Hoài Thu
30 tháng 4 2017 lúc 7:38

câu 2:

Mực nước hạ xuống, vì nước lạnh đi co lại

Bình luận (0)
Thien Tu Borum
29 tháng 4 2017 lúc 13:51

Hướng dẫn giải:

Mô tả:

Có 3 bình cầu bên trong mỗi bình chứa 1 chất lỏng khác nhau ( Rượu, Dầu, Nước) mỗi bình cắm 1 ống thủy tinh.

Cho 3 bình vào nước nóng ta thấy mực nước trong ống thủy tinh thay đổi so với ban đầu. Bình cầu đựng Rượu có mực nước trong ống thủy tinh dâng lên cao nhất, mực nước trong ống thủy tinh đựng dầu giảm xuống. Còn bình cầu đựng nước có mực nước trong ống thủy tinh dâng lên gấp đôi so với ban đầu.

=> Kết luận: Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau


Bình luận (0)
Phạm Hoài Thu
30 tháng 4 2017 lúc 7:36

Có 3 bình cầu bên trong mỗi bình chứa 1 chất lỏng khác nhau ( Rượu, Dầu, Nước) mỗi bình cắm 1 ống thủy tinh.

Cho 3 bình vào nước nóng ta thấy mực nước trong ống thủy tinh thay đổi so với ban đầu. Bình cầu đựng Rượu có mực nước trong ống thủy tinh dâng lên cao nhất, mực nước trong ống thủy tinh đựng dầu giảm xuống. Còn bình cầu đựng nước có mực nước trong ống thủy tinh dâng lên gấp đôi so với ban đầu.

=> Kết luận: Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhauBình luận (0)
Lương Quang Long
21 tháng 1 2018 lúc 16:50

Có 3 bình cầu bên trong mỗi bình chứa 1 chất lỏng khác nhau ( Rượu, Dầu, Nước) mỗi bình cắm 1 ống thủy tinh.

Cho 3 bình vào nước nóng ta thấy mực nước trong ống thủy tinh thay đổi so với ban đầu. Bình cầu đựng Rượu có mực nước trong ống thủy tinh dâng lên cao nhất, mực nước trong ống thủy tinh đựng dầu giảm xuống. Còn bình cầu đựng nước có mực nước trong ống thủy tinh dâng lên gấp đôi so với ban đầu.

=> Kết luận: Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau

Bình luận (0)
Thien Tu Borum
29 tháng 4 2017 lúc 13:52

Bài C4. Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống của các câu sau:

a) Thể tích nước trong bình (1)........... khi nóng lê, (2).............. khi lạnh đi

b) Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt (3).............

Các từ để điền:

- Tăng

- Giảm

- Giống nhau

- Không giống nhau

Hướng dẫn giải:

(1) Tăng

(2) Giảm

(3) Không giống nhau


Bình luận (0)
Nguyễn Mai Anh
29 tháng 4 2017 lúc 16:54

1) Tăng

2) Giảm

3) Không giống nhau

Bình luận (0)
Dương Nguyễn
30 tháng 4 2017 lúc 10:32

a) Thể tích nước trong bình tăng khi nóng lên, giảm khi lạnh đi.

b) Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt không giống nhau.

Bình luận (0)
chú gấu tinh nghịch
29 tháng 4 2017 lúc 9:56

Khi đun nước người ta không đổ nước đầy ấm vì khi đun nước cả ấm và nước đều nở ra(nhưng nước là chất lỏng,ấm nước là chất rắn)mà chất lỏng nở ra vì nhiệt nhiều hơn chất rắn nên nếu đổ nước đầy thì khi đun nóng nước sẽ bị tràn ra ngoài

Bình luận (0)
Võ Lê Ý Nhi
29 tháng 4 2017 lúc 10:11

vì nước trong ấm nóng lên nở ra làm nước tràn ra ngoài ===> yếu lắm nha

Bình luận (0)
Nguyễn Mai Anh
29 tháng 4 2017 lúc 16:57

Đề phòng khi đun, nước nóng lên, nước nở ra, thể tích nước tăng, nước không tràn ra ngoài. Nếu đổ đầy, nước sẽ tràn ra ngoài.

Bình luận (0)
Thien Tu Borum
29 tháng 4 2017 lúc 13:52

Hướng dẫn giải:

Mực chất lỏng trong ống nhỏ dâng lên nhiều hơn. Vì thể tích chất lỏng ở hai bình tăng lên như nhau nên ở ống có tiết diện nhỏ hơn thì chiều cao cột chất lỏng phải lớn hơn.


Bình luận (0)
Phạm Hoài Thu
30 tháng 4 2017 lúc 7:34

Mực chất lỏng trong ống nhỏ dâng lên nhiều hơn. Vì thể tích chất lỏng ở hai bình tăng lên như nhau nên ở ống có tiết diện nhỏ hơn thì chiều cao cột chất lỏng phải lớn hơn.

Bình luận (0)
Huỳnh Công Tiến
12 tháng 1 2018 lúc 21:23

Mực chất lỏng trong ống nhỏ dâng lên nhiều hơn. Vì thể tích chất lỏng ở hai bình tăng lên như nhau nên ở ống có tiết diện nhỏ hơn thì chiều cao cột chất lỏng phải lớn hơn. Nên chất lỏng trong ống to tăng lên ít hơn.

Bình luận (0)
Ren kougyoku
29 tháng 4 2017 lúc 15:24

Người ta không cho nước ngọt thật đầy chai vì để tránh trường hợp: Nhiệt độ nơi sản xuất phấp hơn nơi bảo quản nước ngọt làm thể tích nước ngọt trong chai nở ra khi nóng lên có thể làm hỏng vỏ chai hoặc bung nút chai, khó bảo quản nước ngọt được lâu.

Bình luận (7)
Võ Lê Ý Nhi
29 tháng 4 2017 lúc 10:10

vì nước trong chai nóng lên nở ra làm bật nút chai===> yếu lắm nha

Bình luận (0)
Nguyễn Mai Anh
29 tháng 4 2017 lúc 16:03

Nếu đổ đầy chai nước ngọt, khi trời nắng nóng, nước ngọt nở ra, gặp nắp chai cản trở, gây ra lực làm nứt chai hoặc làm bật nắp chai.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN