Bài 26. Sự bay hơi và ngưng tụ

Đậu Nguyễn Khánh Linh
9 tháng 5 2017 lúc 10:34

Điều đó chứng tỏ tốc độ bay hơi phụ thuộc vào nhiệt độ.

Bình luận (0)
Nam Nguyễn
10 tháng 5 2017 lúc 20:45

Trả lời: Quần áo ở hình A2 khô nhanh hơn quần áo ở hình A1 chứng tỏ: tốc độ bay hơi phụ thuộc vào yếu tố nhiệt độ.

Bình luận (0)
Ngô Thị Huyền Trang
20 tháng 4 2018 lúc 21:29

Quần áo vẽ ở hình A2 khô nhanh hơn vẽ ở hình A1, chứng tỏ tốc độ bay hơi phụ thuộc vào nhiệt độ (vì trời nắng có nhiệt độ cao hơn trời có mây và râm).

Bình luận (0)
Đậu Nguyễn Khánh Linh
9 tháng 5 2017 lúc 10:33

Điều đó chứng tỏ nhiệt độ bay hơi còn phụ thuộc vào gió.

Bình luận (0)
Nam Nguyễn
10 tháng 5 2017 lúc 20:43

Trả lời: Quần áo ở hình B1 khô nhanh hơn quần áo ở hình B2 chứng tỏ: tốc độ bay hơi còn phụ thuộc vào yếu tố gió.

Bình luận (0)
Thạch Nguyễn
15 tháng 5 2017 lúc 20:08

yếu tố gió

Bình luận (0)
Thien Tu Borum
9 tháng 5 2017 lúc 10:06

Hướng dẫn giải:

Tốc độ bay hơi phụ thuộc vào gió


Bình luận (0)
Nam Nguyễn
10 tháng 5 2017 lúc 20:41

Trả lời: Quần áo ở hình C2 khô nhanh hơn quần áo ở hình C1 chứng tỏ: tốc độ bay hơi còn phụ thược vào diện tích mặt thoáng của bề mặt chất lỏng.

Bình luận (0)
Phạm Thị Bích Hạ
19 tháng 5 2017 lúc 5:17

Chứng tỏ tốc độ bay hơi phụ thuộc vào diện tích mặt thoáng của chất lỏng

Bình luận (0)
Thien Tu Borum
9 tháng 5 2017 lúc 10:07

Hướng dẫn giải:

(1) Cao hoặc thấp

(2) Lớn hoặc nhỏ

(3) Mạnh hoặc yếu

(4) Lớn hoặc nhỏ

(5) Lớn hoặc nhỏ

(6) Lớn hoặc nhỏ


Bình luận (0)
Kiêm Hùng
12 tháng 5 2017 lúc 20:23

- Nhiệt độ càng (1) cao thì tốc độ bay hơi càng (2) mạnh .

- Gió càng (3) mạnh thì tốc độ bay hơi càng (4) lớn

- Diện tích mặt thoáng của chất lỏng càng (5) lớn thì tốc độ bay hơi càng (6) cao

Bình luận (0)
Chillwithme
15 tháng 11 2017 lúc 21:52

(1) Cao hoặc thấp

(2) Lớn hoặc nhỏ

(3) Mạnh hoặc yếu

(4) Lớn hoặc nhỏ

(5) Lớn hoặc nhỏ

(6) Lớn hoặc nhỏ

Bình luận (0)
Thien Tu Borum
9 tháng 5 2017 lúc 10:07

Để diện tích mặt thoáng của nước ở 2 đĩa như nhau (có cùng điều kiện diện tích mặt thoáng)

Bình luận (0)
Nam Nguyễn
10 tháng 5 2017 lúc 20:38

Để loại trừ yếu tố diện tích mặt thoáng tác động lên sự bay hơi.

Bình luận (0)
Ngô Thị Huyền Trang
20 tháng 4 2018 lúc 21:26

Ta dùng đĩa có diện tích như nhau hai chất lỏng có cùng diện tích mặt thoáng để sự bay hơi tránh tác động của diện tích mặt thoáng.

Bình luận (0)
Thien Tu Borum
9 tháng 5 2017 lúc 10:07

Đặt như vậy để loại trừ tác động của gió.

Bình luận (0)
Nam Nguyễn
10 tháng 5 2017 lúc 20:37

Để loại trừ yếu tố gió tác đông lên sự bay hơi.

Bình luận (0)
Chillwithme
18 tháng 11 2017 lúc 14:52

Đặt như vậy để loại trừ tác động của gió.

Bình luận (0)
Thien Tu Borum
9 tháng 5 2017 lúc 10:08

Làm như vậy để kiểm tra tác động của nhiệt độ.

Bình luận (0)
Nam Nguyễn
10 tháng 5 2017 lúc 20:36

Để kiểm tra tác động của nhiệt độ vào 2 đĩa.

Bình luận (0)
HUYNH NHAT TUONG VY
25 tháng 5 2017 lúc 11:05

vì làm như vậy để kiểm tra tác động của nhiệt độ.

Bình luận (0)
Thien Tu Borum
9 tháng 5 2017 lúc 10:08

Nước ở đĩa được hơ nóng bay nhanh hơn nước ở đĩa đối chứng.

Bình luận (0)
Chillwithme
15 tháng 11 2017 lúc 21:49

Nước ở đĩa được hơ nóng bay nhanh hơn nước ở đĩa đối chứng.

Bình luận (0)
Ngô Thị Huyền Trang
20 tháng 4 2018 lúc 21:24

Kết quả thí nghiệm cùng diện tích mặt thoáng, cùng điều kiện về gió, đĩa được hơ nóng thì nước bay hơi nhanh hơn đĩa kia, khẳng định dự đoán tốc độ bay hơi phụ thuộc nhiệt độ là đúng.

Bình luận (0)
Thien Tu Borum
9 tháng 5 2017 lúc 15:21

Hướng dẫn giải:

Làm như vậy để giảm bớt sự bay hơi, làm cât ít bị mất nước hơn.

Bình luận (0)
Nam Nguyễn
10 tháng 5 2017 lúc 20:23

Trả lời: Lá chuối và lá mía là những lá có diên tích mặt thoáng rất rộng. Nếu chúng ta không phạt bớt lá đi, thì lượng nước trong cây sẽ giảm đi do sự bay hơi của nước trong cây. Để giảm bớt sự bay hơi đi, người ta thường phạt bớt lá để cây bớt bị mất nước.

Bình luận (0)
Chami Bi
11 tháng 5 2017 lúc 9:03

De giam bot su bay hoi lam cho cay do may nc...hihi

Bình luận (0)
Thien Tu Borum
9 tháng 5 2017 lúc 15:21

Lời giải:

Khi thời tiết nắng nóng và có giá thì nhanh thu hoạch được muối.

Bình luận (0)
Kiêm Hùng
12 tháng 5 2017 lúc 20:18

Vì chất lỏng bay hơi phụ thuộc vào những yếu tố là: diện tích mặt thoáng, gió, nhiệt độ nên thời tiết nhanh thu hoạch muối là:

+ Nhiều gió

+ Nắng gắt

+ Nhiệt độ cao

Bình luận (0)
~Queen Py~
13 tháng 4 2018 lúc 22:13

Trời mà nắng nóng thì sẽ thuận tiện cho việc thu hoạch muối hơn vì lúc này nước sẽ bay hơi nhanh để lại muối trên ruộng

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN