Sinh thái học - Sách giáo khoa

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Câu 2 (SGK trang 206)

Câu 2: 

Hãy điền các hình thức gây ô nhiễm môi trường đã quan sát theo gợi ý nội dung trong bảng 46.2.

Bảng 46.2. Bảng gợi ý nội dung về hình thức và nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường

Các hình thức gây ô nhiễm môi trường

Nguyên nhân gây ô nhiễm

Đề xuất biện pháp khắc phục

Ô nhiễm chất thải rắn:

–   Đồ nhựa, cao su, giấy, thuỷ tinh… thải ra từ các nhà máy, công trường.

–   Xác sinh vật, phân thải ra từ sản xuất nông nghiệp

–   Rác thải từ các bệnh viện.

–   Giấy gói, túi nilông… thải ra từ sinh hoạt ở mỗi gia đình. …

Ô nhiễm nguồn nước:

Nguồn nước thải ra từ các nhà máy, khu dân cư mang nhiều chất hữu cơ, hoá chất, vi sinh vật gây bệnh…

Ô nhiễm hoá chất độc:

–   Hoá chất độc thải ra từ các nhà máy

–    Thuốc trừ sâu dư thừa trong quá trình sản xuất nông nghiệp,… *

Ô nhiễm do sinh vât gây bệnh:

Sinh vật truyền bệnh cho người và sinh vật khác như muỗi, giun sán: … *

ề..

Ô nhiễm không khí:

–  Ô nhiễm từ sản xuất công nghiệp tại các nhà máy, làng nghề…

–   Ô nhiễm do phương tiện giao thông.

–   Ô nhiễm từ đun nấu tại các gia đình, …*

.

 
Được cập nhật 21 tháng 12 2018 lúc 10:23 1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.