Ôn tập học kỳ II

Trần Ngọc Định
9 tháng 4 2017 lúc 20:31

Bình luận (0)
Phan Thùy Linh
9 tháng 4 2017 lúc 20:31

Bình luận (0)
Nhật Linh
9 tháng 4 2017 lúc 20:31

Bình luận (0)
Doraemon
9 tháng 4 2017 lúc 20:32

Bình luận (0)
Phan Thùy Linh
9 tháng 4 2017 lúc 20:31

Bình luận (0)
Nhật Linh
9 tháng 4 2017 lúc 20:32

Bình luận (0)
Trần Ngọc Định
9 tháng 4 2017 lúc 20:32

Bình luận (0)
Phan Thùy Linh
9 tháng 4 2017 lúc 20:31

Bình luận (0)
Nhật Linh
9 tháng 4 2017 lúc 20:32

Bình luận (0)
Trần Ngọc Định
9 tháng 4 2017 lúc 20:32

Bình luận (0)
Phan Thùy Linh
9 tháng 4 2017 lúc 20:32

Bình luận (0)
Nhật Linh
9 tháng 4 2017 lúc 20:32

Bình luận (0)
Doraemon
9 tháng 4 2017 lúc 20:33

Bình luận (0)
Doraemon
9 tháng 4 2017 lúc 20:32

Bình luận (0)
Phan Thùy Linh
9 tháng 4 2017 lúc 20:33

Bình luận (0)
Phan Thùy Linh
9 tháng 4 2017 lúc 20:32

Bình luận (0)
Trần Ngọc Định
9 tháng 4 2017 lúc 20:33

Bình luận (0)
Phạm Khánh Linh
10 tháng 4 2017 lúc 19:59

Ôn tập học kỳ II

Bình luận (0)
Phan Thùy Linh
9 tháng 4 2017 lúc 20:33

Bình luận (0)
Doraemon
9 tháng 4 2017 lúc 20:33

Bình luận (0)
Đặng Anh Thư
9 tháng 4 2017 lúc 20:46

Bình luận (0)
Nhật Linh
9 tháng 4 2017 lúc 20:33

Các tế bào của cơ thể được tắm đẫm trong môi trường trong máu, nước mô) nên mọi thay đổi của môi trường trong có ảnh trực tiếp đến hoạt động sống của tế bào và cũng là của cơ thể. Chẳng hạn, khi nồng độ các chất hòa tan trong máu tăng giảm sẽ làm thay đổi áp suất thẩm thấu, hoặc làm nước tràn vào tế bào hoặc rút nước ra khỏi tế bào ; sự thay đổi độ pH của môi trường trong sẽ ảnh hưởng đến các quá trình sinh lí diễn ra trong tế bào ; sự thay đổi nhiệt độ huyết áp cũng gây rối loạn quá trình chuyển hóa trong tế bào... Nhờ cơ chế điều hòa thần kinh và nội tiết diễn ra thường xuyên nên đã giữ được tính ổn định tương đối của môi trường trong, đảm bảo cho các quá trình sinh lí tiến hành được bình thường.

Bình luận (0)
Phan Thùy Linh
9 tháng 4 2017 lúc 20:34

Các tế bào của cơ thể được tắm đẫm trong môi trường trong máu, nước mô) nên mọi thay đổi của môi trường trong có ảnh trực tiếp đến hoạt động sống của tế bào và cũng là của cơ thể. Chẳng hạn, khi nồng độ các chất hòa tan trong máu tăng giảm sẽ làm thay đổi áp suất thẩm thấu, hoặc làm nước tràn vào tế bào hoặc rút nước ra khỏi tế bào ; sự thay đổi độ pH của môi trường trong sẽ ảnh hưởng đến các quá trình sinh lí diễn ra trong tế bào ; sự thay đổi nhiệt độ huyết áp cũng gây rối loạn quá trình chuyển hóa trong tế bào... Nhờ cơ chế điều hòa thần kinh và nội tiết diễn ra thường xuyên nên đã giữ được tính ổn định tương đối của môi trường trong, đảm bảo cho các quá trình sinh lí tiến hành được bình thường.

Bình luận (0)
Đặng Anh Thư
9 tháng 4 2017 lúc 20:43

Các tế bào của cơ thể được tắm đảm trong môi trường trong (máu, nước mô) nên mọi đổi thay của môi trường trong có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sống của tế bào và cũng là của cơ thể. Chẳng hạn, khi nồng độ các chất hoà tan trong máu tâng giảm sẽ làm thay đổi áp suất thẩm thấu, hoặc làm nước tràn vào tế bào hoặc rút nước ra khỏi tế bào; sự thay đổi độ pH của môi trường trong sẽ ảnh hưởng đến các quá trình sinh lí diễn ra trong tế bào; sự thay đổi nhiệt độ huyết áp cũng gây rối loạn quá trình chuyển hoá trong tế bào.

Nhờ cơ chế điểu hoà thần kinh và nội tiết diễn ra thường xuyên nên giữ được tính ổn định tương đối của môi trường trong, đảm bảo cho quá trình sinh lí tiến hành được bình thường.
Bình luận (0)
Nhật Linh
9 tháng 4 2017 lúc 20:34

Cơ thể phản ứng lại những thay đổi của môi trường xung quanh để tồn tại và phát triển bằng cơ chế phản xạ. Chẳng hạn khi trời nóng, cơ thể phản ứng lại bằng dãn các mao mạch dưới da, tiết mồ hôi để tăng sự thoát nhiệt giữ cho thân nhiệt được bình thường. Ngược lại, khi trời lạnh thì mạch co, da săn lại (sởn gai ốc) để giảm sự thoát nhiệt, đồng thời tăng sinh nhiệt bằng rung cơ (run). (Học sinh có thể lấy nhiều ví dụ khác). Ở người, ngoài các phản xạ tự nhiên (PXKĐK) cần biết sử dụng các phương tiện kĩ thuật hỗ trợ (PXCĐK) như sử dụng quạt máy, máy điều hòa nhiệt, lò sưởi...

Bình luận (0)
Trần Ngọc Định
9 tháng 4 2017 lúc 20:35

Cơ thể phản ứng lại những thay đổi của môi trường xung quanh để tồn tại và phát triển bằng cơ chế phản xạ. Chẳng hạn khi trời nóng, cơ thể phản ứng lại bằng dãn các mao mạch dưới da, tiết mồ hôi để tăng sự thoát nhiệt giữ cho thân nhiệt được bình thường. Ngược lại, khi trời lạnh thì mạch co, da săn lại (sởn gai ốc) để giảm sự thoát nhiệt, đồng thời tăng sinh nhiệt bằng rung cơ (run). (Học sinh có thể lấy nhiều ví dụ khác). Ở người, ngoài các phản xạ tự nhiên (PXKĐK) cần biết sử dụng các phương tiện kĩ thuật hỗ trợ (PXCĐK) như sử dụng quạt máy, máy điều hòa nhiệt, lò sưởi...

Bình luận (0)
Quỳnh
9 tháng 4 2017 lúc 21:11

. Cơ thể phản ứng lại những thay đổi của môi trường xung quanh để tồn tại và phát triển bằng cơ chế phản xạ. Chẳng hạn khi trời nóng, cơ thể phản ứng lại bằng dãn các mao mạch dưới da, tiết mồ hôi để tăng sự thoát nhiệt giữ cho thân nhiệt được bình thường. Ngược lại, khi trời lạnh thì mạch co, da săn lại (sởn gai ốc) để giảm sự thoát nhiệt, đồng thời tăng sinh nhiệt bằng rung cơ (run). (Học sinh có thể lấy nhiều ví dụ khác). Ở người, ngoài các phản xạ tự nhiên (PXKĐK) cần biết sử dụng các phương tiện kĩ thuật hỗ trợ (PXCĐK) như sử dụng quạt máy, máy điều hòa nhiệt, lò sưởi...

Bình luận (0)
Trần Ngọc Định
9 tháng 4 2017 lúc 20:34

Sự điều hòa các quá trình sinh lí diễn ra bình thường tùy nhu cầu của cơ thể trong từng lúc, ở từng nơi nhờ cơ chế điều hòa và phối hợp hoạt động của các phân hệ giao cảm, đối giao cảm và hoạt động của các tuyến nội tiết dưới sự chỉ đạo của hệ thần kinh. Chẳng hạn, khi lao động nhịp tim tăng, thở gấp, người nóng bừng, mồ hỏi toát đầm đìa..., lúc nghỉ mọi hoạt động lại dần trở lại bình thường.

Bình luận (0)
Nhật Linh
9 tháng 4 2017 lúc 20:34

Sự điều hòa các quá trình sinh lí diễn ra bình thường tùy nhu cầu của cơ thể trong từng lúc, ở từng nơi nhờ cơ chế điều hòa và phối hợp hoạt động của các phân hệ giao cảm, đối giao cảm và hoạt động của các tuyến nội tiết dưới sự chỉ đạo của hệ thần kinh. Chẳng hạn, khi lao động nhịp tim tăng, thở gấp, người nóng bừng, mồ hỏi toát đầm đìa..., lúc nghỉ mọi hoạt động lại dần trở lại bình thường. (Học sinh có thể nêu nhiều ví dụ khác).

Bình luận (0)
Trần Nguyễn Hữu Phât
9 tháng 4 2017 lúc 20:34

Câu 3. Sự điều hòa các quá trình sinh lí diễn ra bình thường tùy nhu cầu của cơ thể trong từng lúc, ở từng nơi nhờ cơ chế điều hòa và phối hợp hoạt động của các phân hệ giao cảm, đối giao cảm và hoạt động của các tuyến nội tiết dưới sự chỉ đạo của hệ thần kinh. Chẳng hạn, khi lao động nhịp tim tăng, thở gấp, người nóng bừng, mồ hỏi toát đầm đìa..., lúc nghỉ mọi hoạt động lại dần trở lại bình thường.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN