Ôn tập chương Hàm số và đồ thị

Nguyễn Quang Huy
19 tháng 4 2017 lúc 21:02

a)2 đại lượng y và x tỉ lệ thuận với nhau khi đại lượng x liên hệ với đại lượng y theo công thức y=ax ( a là hằng số khác 0)

VD:6 và 3 tỉ lệ thuận với nhau theo công thức 6=2.3

b)2 đại lượng y và x tỉ lệ nghịch với nhau khi đại lượng x liên hệ với đại lượng y theo công thức xy=a hay \(\dfrac{a}{x}=y\) ( a là hằng số khác 0)

VD: 6 và 3 tỉ lệ nghịch với nhau theo công thức 6.3=18

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Trúc Ly
20 tháng 12 2017 lúc 22:20

a)Hai đại lượng y và x tỉ lệ thuận với nhau khi đại lượng x liên hệ với đại lượng y theo công thức y=a\(\cdot\)x(a\(\ne\)0;a là hằng số)

VD:6vaf 3 tỉ lệ với nhau theo công thức 6=2\(\cdot\)3

b)Hai đại lượng y và x tỉ lệ nghịch với nhau khi 2đại lượng x,y liên hệ với nhau theo công thức xy=a hay \(\dfrac{a}{x}=y\)(a là hằng số khác 0)

VD: 6 và 3 tỉ lệ nghịch với nhau theo công thức 6,3=18

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Trúc Ly
20 tháng 12 2017 lúc 22:25

nhầm:6.3=18bucminh

Bình luận (0)
Nguyễn Quang Huy
18 tháng 4 2017 lúc 21:48

x là cạnh tam giác đều, y là chu vi tam giác đều

\(\Rightarrow y=3x\)

Vậy y tỉ lệ thuận với x

Bình luận (0)
Liên Nguyễn Thị Nam
11 tháng 12 2017 lúc 20:56

Chu vi của tam giác đều là y = x+x+x=3x.

Với công thức y=3x chứng tỏ rằng đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x.

Bình luận (0)
Hạnh Nguyễn
18 tháng 12 2018 lúc 21:26
Bình luận (0)
Lynk Lee
10 tháng 12 2017 lúc 10:42

+ Tỉ lệ thuận có nghĩa là đại lượng x tăng thì đại lượng y cũng tăng

+Tỉ lệ nghịch có nghĩa là đại lượng x tăng thì đại lượng y giảm và ngược lại, đại lượng y tăng thì đại lượng y giảm

=>trong trường hợp này thì x và y tỉ lệ nghịch với nhau

Bình luận (0)
Liên Nguyễn Thị Nam
11 tháng 12 2017 lúc 20:51

Ta biết thể tích hình hộp chữ nhật bằng diện tích đáy nhân với chiều cao.

Theo đề bài ta có : 36= y.x \(\Rightarrow y=\dfrac{36}{x}\)

Với công thức này chứng tỏ rằng đại lượng y tỉ lệ nghịch với đại lượng x.

Bình luận (0)
Nguyễn Quang Huy
18 tháng 4 2017 lúc 21:50

theo đề bài ta có y.x=36(cm3)

Vậy y tỉ lệ nghịch với x

Bình luận (0)
Ngô Quỳnh
18 tháng 4 2017 lúc 21:46

Đồ thị của hàm số \(y=ax\);( \(a\ne0\)) là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ.

Bình luận (0)
Lời Hứa Lương Tâm
22 tháng 4 2017 lúc 20:42

Đồ thị của hàm số y = a x ; ( a ≠ 0 ) là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ

Bình luận (1)
Quoc Tran Anh Le
7 tháng 12 2017 lúc 18:01

Đồ thị của hàm số y = ax (a khác 0) là 1 đường thẳng đi qua gốc tọa độ và 1 (hoặc nhiều) điểm thuộc đồ thị hàm số đó.

Bình luận (0)
Trịnh Công Mạnh Đồng
18 tháng 4 2017 lúc 21:46

Đổi 1 tấn = 1000000 gam;

25kg = 25000 gam

Gọi x là lượng muối có trong 250g nước biển

Vì lượng nước biển và lượng muối chứa trong đó là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên ta có: 1000000/25000 = 250/x

⇒ x = 25000.250/1000000 = 6,25

Vạy trong 250g nước biển chứ 6.25g muối.

Bình luận (0)
Nguyễn Mai Khánh Huyền
18 tháng 4 2017 lúc 21:46

Bài giải: Đổi 1 tấn = 1000000 gam; 25kg = 25000 gam

Gọi x là lượng muối có trong 250g nước biển Vì lượng nước biển và lượng muối chứa trong đó là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên ta có:

1000000/25000 = 250/x

⇒ x = 25000.250/1000000 = 6,25

Vậy trong 250g nước biển chứa 6.25g muối.

Bình luận (0)
Lưu Hạ Vy
18 tháng 4 2017 lúc 21:46

Đổi đơn vị: Đổi cùng đơn vị đo là gam.

Ta có: 1 tấn = 1000000g

25kg = 25000g

Gọi lượng muối trong 250g nước biển là x. Vì lượng nước biển và lượng nước muối chứa trong đó là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên theo tính chất của đại lượng tỉ lệ thuận ta có :

\(\dfrac{250}{x}=\dfrac{1000000}{25000}=40\Rightarrow x=\dfrac{250}{40}=6,25\left(g\right)\)

Vậy 250 gam nước biển chứa 6,25g muối.

Bình luận (2)
Liên Nguyễn Thị Nam
15 tháng 12 2017 lúc 21:07

Ta biết rằng công thức tình khối lượng của thanh kim loại đồng chất được tính theo công thức : \(\left\{{}\begin{matrix}m:g\\V:cm^3\\D:\dfrac{g}{cm^3}\end{matrix}\right.\)

Gỉa sử với thanh sắt ,ta có:m =D.V= 7,8.V

và thanh chì , ta có:\(m^,=D^,.V^,=11,3V^,\)

Vì m = \(m^,\) nên 7,8V = 11,3\(V^,\)

\(\Rightarrow\)\(\dfrac{V}{V^,}=\dfrac{11,3}{7,8}\approx1,45\)

Vậy thanh sắt có thể tích lớn hơn và lớn hơn 1,45 lần so với thể tích thanh chì.

Bình luận (0)
Trần Hoàng Nghĩa
18 tháng 4 2017 lúc 22:37

Vì m = V.D và m là hằng số có khối lượng bằng nhau nên V và D là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau với hệ số tỉ lệ dương.

Theo tính chất đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau với hệ số tỉ lệ dương. Theo tính chất của đại lượng tỉ lệ nghịch, ta có:

V(sat)/V(chi‘)=D(chi‘)/D(sat)=11,37,8≈1,45V(sat)/V(chi‘)=D(chi‘)/D(sat)=11,37,8≈1,45

Vậy thể tích thanh sắt lớn hơn và lớn hơn khoảng 1,45 lần.

Bình luận (1)
Nguyễn Mai Khánh Huyền
18 tháng 4 2017 lúc 21:52

Hướng dẫn:

Gọi A và B là hai điểm dân cư, C là điểm đặt trạm y tế.

Vì C cách đều AB nên C thuộc đường trung trực của AB mà C ∈ xy nên C là giao điểm của xy và đường trung trực của AB

Bình luận (0)
Trịnh Công Mạnh Đồng
18 tháng 4 2017 lúc 21:51

Hỏi đáp Toán

Ta có tọa độ các điểm: A(-2; 2); B(-4; 0); C(1; 0); D(2; 4); E(3; -2); F(0; -2); G(-3; -2)

Bình luận (0)
Trịnh Công Mạnh Đồng
18 tháng 4 2017 lúc 21:56

Tam giác ABC là tam giác vuông tại B. Hỏi đáp Toán

Bình luận (0)
Nguyễn Mai Khánh Huyền
18 tháng 4 2017 lúc 21:55

Hướng dẫn làm bài:

Ta có quãng đường đi được và thời gian là hai đại lượng tỉ lệ thuận.

Ta có công thức: S = 35.t

Với t = 1 =>S= 35 ta được A(1;35) thuộc đồ thị.

Với S = 140 => \(\Rightarrow t = {{140} \over {35}} = 4\) ta được B (4;140) thuộc đồ thị.

Ta được đồ thị chuyển động là đoạn thẳng OB như trên hình vẽ.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN