Bài 22. Nhiệt kế - Nhiệt giai

Thien Tu Borum
9 tháng 5 2017 lúc 15:23

Hướng dẫn giải:

Cảm giác của tay ta không cho phép xác định chính xác mức độ nóng, lạnh


Bình luận (0)
MikoMiko
4 tháng 2 2018 lúc 21:28

Cảm giác của tay ta không cho phép xác định chính xác mức độ nóng, lạnh.

Bình luận (0)
Đi theo xe rác nhặt xác...
13 tháng 2 2018 lúc 8:51

Cảm giác của tay ta không cho phép xác định chính xác mức độ nóng, lạnh

Bình luận (0)
huỳnh đức huy
9 tháng 5 2017 lúc 11:57

hình 1: đo nhiệt độ nước sôi

hình 2: đo nhiệt độ nước đá tan

Bình luận (0)
Hoàng Thành Hùng
3 tháng 8 2017 lúc 23:16

Hai thí nghiệm đó dùng để đo nhiệt độ nước đá đang tan và hơi nước đang sôi, nhằm mục đích đánh dấu cột mốc 0 độ C và 100 độ C trên nhiệt kế

Bình luận (0)
Đi theo xe rác nhặt xác...
13 tháng 2 2018 lúc 8:50

Xác định nhiệt độ 00C và 1000C trên cơ sở đó vẽ các vạch chia độ của nhiệt kế

Bình luận (0)
Thien Tu Borum
9 tháng 5 2017 lúc 15:23

Hướng dẫn giải:

Ống quản ở gần bầu đựng thuỷ ngân có một chỗ thắt, có tác dụngngăn không cho thuỷ ngân tụt xuống bầu khi đưa nhiệt kế ra khỏi cơ thể. Nhờ đó mà có thể đọc được nhiệt độ của cơ thể.


Bình luận (0)
MikoMiko
4 tháng 2 2018 lúc 21:26

Ống quản ở gần bầu đựng thuỷ ngân có một chỗ thắt, có tác dụngngăn không cho thuỷ ngân tụt xuống bầu khi đưa nhiệt kế ra khỏi cơ thể. Nhờ đó mà có thể đọc được nhiệt độ của cơ thể.

- Hết -.

Bình luận (0)
Đi theo xe rác nhặt xác...
13 tháng 2 2018 lúc 8:49

Ống quản ở gần bầu đựng thuỷ ngân có một chỗ thắt, có tác dụngngăn không cho thuỷ ngân tụt xuống bầu khi đưa nhiệt kế ra khỏi cơ thể. Nhờ đó mà có thể đọc được nhiệt độ của cơ thể.

Bình luận (0)
Hoc 24G
9 tháng 5 2017 lúc 21:13

\(30^oC=0^oC+30^oC\)

\(30^oC=32^oF+\left(30.1,8^oF\right)\)

\(30^oC=86^oF\)

\(37^oC=0^oC+37^oC\)

\(37^oC=32^oF\left(37.1,8^oF\right)\)

\(37^oC=98,6^oF\)

Bình luận (0)
Đậu Nguyễn Khánh Linh
9 tháng 5 2017 lúc 10:45

30oC=0oC +30oC

30oC=32oF+(30x1,8)oF

30oC=32oF+54oF

30oC=86oF

37oC=0oC +37oC

37oC=32oF+(37x1,8)oF

37oC=32oF+66,6oF

37oC=98,6oF

Bình luận (0)
Đi theo xe rác nhặt xác...
13 tháng 2 2018 lúc 8:49

300C = 00C +300C = 320F + 30 x 1,80F = 860F

370C = 00C +370C = 320F + 37 x 1,80F = 98,60F

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN