Bài 1. Nhận biết ánh sáng - Nguồn sáng, vật sáng

Trương Hồng Hạnh
Trương Hồng Hạnh 31 tháng 3 2017 lúc 10:39

Trong những trường hợp mắt ta nhận biết được ánh sáng, có điều kiện giống nhau là có ánh sáng truyền vào mắt. Vậy mắt ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta.

Bình luận (0)
Thien Tu Borum
Thien Tu Borum 31 tháng 3 2017 lúc 12:49

Trong những trường hợp mắt ta nhận biết được ánh sáng, có điều kiện giống nhau là có ánh sáng truyền vào mắt. Vậy mắt ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta.

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Ngọc Bảo*
Nguyễn Thị Ngọc Bảo* 31 tháng 3 2017 lúc 13:08

Trường hợp mắt ta nhận biết được ánh sáng, có điều kiện giống nhau là có ánh sáng từ nguồn sáng truyền vào mắt ta

\(\Rightarrow\) Mắt ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta.

Bình luận (0)
Trương Hồng Hạnh
Trương Hồng Hạnh 31 tháng 3 2017 lúc 10:39

Ta nhìn thấy mảnh giấy trắng khi đèn bật sáng.Đó là vì đèn chiếu sáng mảnh giấy rồi mảnh giấy hắt lại ánh sáng, cuối cùng ánh sáng truyền vào mắt ta. Tức là ta nhìn thấy mảnh giấy trắng vì có ánh sáng từ mảnh giấy truyền vào mắt ta.

Bình luận (0)
thao nguyen phuong hien
thao nguyen phuong hien 31 tháng 3 2017 lúc 11:12

Ta nhìn thấy mảnh giấy trắng khi đèn bật sáng.Đó là vì đèn chiếu sáng mảnh giấy rồi mảnh giấy hắt lại ánh sáng, cuối cùng ánh sáng truyền vào mắt ta. Tức là ta nhìn thấy mảnh giấy trắng vì có ánh sáng từ mảnh giấy truyền vào mắt ta.

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Ngọc Bảo*
Nguyễn Thị Ngọc Bảo* 31 tháng 3 2017 lúc 13:06

Trường hợp ta thấy mảnh giấy trắng là:

a) Đèn sáng.Vì có ánh sáng từ mảnh giấy truyền vào mắt.

\(\Rightarrow\)Kết luận: Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt ta.

Bình luận (0)
Trương Hồng Hạnh
Trương Hồng Hạnh 31 tháng 3 2017 lúc 10:38

+ Dây tóc bóng đèn tự nó phát ta ánh sáng còn mảnh giấy trắng hắt lại ánh sáng do vật khác chiếu vào nó

+ Vậy dây tóc bóng đèn gọi là nguồn sáng. Dây tóc bóng đèn và mảnh giấy trắng gọi chung là vật sáng.

Bình luận (0)
Thien Tu Borum
Thien Tu Borum 31 tháng 3 2017 lúc 12:47

+ Dây tóc bóng đèn tự nó phát ta ánh sáng còn mảnh giấy trắng hắt lại ánh sáng do vật khác chiếu vào nó

+ Vậy dây tóc bóng đèn gọi là nguồn sáng. Dây tóc bóng đèn và mảnh giấy trắng gọi chung là vật sáng.

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Ngọc Bảo*
Nguyễn Thị Ngọc Bảo* 31 tháng 3 2017 lúc 13:04

Trong thí nghiệm ở hình 1.2a và 1.3, ta có:

- Dây tóc bóng đèn phát ra ánh sáng.

- Tờ giấy là vật hắt lại ánh sáng.

Kết luận: Dây tóc bóng đèn tự nó phát ra ánh sáng gọi là nguồn sáng

Dây tóc bóng đèn phát sáng và mảnh giấy trắng hắt lại ánh sáng từ vật khác chiếu vào nó gọi chung là vật sáng

Bình luận (0)
Trương Hồng Hạnh
Trương Hồng Hạnh 31 tháng 3 2017 lúc 10:37

Bạn Thanh đúng vì tuy đèn có bật sáng nhưng không chiếu thẳng vào mắt ta nên ta không nhìn thấy.

Bình luận (0)
An Dao
An Dao 31 tháng 3 2017 lúc 10:38

Bạn Thanh đúng vì tuy đèn có bật sáng nhưng không chiếu thẳng vào mắt ta nên ta không nhìn thấy.

Bình luận (0)
thao nguyen phuong hien
thao nguyen phuong hien 31 tháng 3 2017 lúc 11:11

Bạn Thanh đúng vì tuy đèn có bật sáng nhưng không chiếu thẳng vào mắt ta nên ta không nhìn thấy.

Bình luận (0)
Trương Hồng Hạnh
Trương Hồng Hạnh 31 tháng 3 2017 lúc 10:37

Khói gồm nhiều hạt nhỏ li ti, các hạt khói được đèn pin chiếu sáng thành các vật sáng. Các vật sáng nhỏ li ti xếp gần nhau tạo thành một vệt sáng mà ta nhìn thấy được.

Bình luận (0)
Nguyễn Bảo Trung
Nguyễn Bảo Trung 31 tháng 3 2017 lúc 11:01

Khói gồm nhiều hạt nhỏ li ti, các hạt khói được đèn pin chiếu sáng thành các vật sáng. Các vật sáng nhỏ li ti xếp gần nhau tạo thành một vệt sáng mà ta nhìn thấy được.

Bình luận (0)
thao nguyen phuong hien
thao nguyen phuong hien 31 tháng 3 2017 lúc 11:10

Khói gồm nhiều hạt nhỏ li ti, các hạt khói được đèn pin chiếu sáng thành các vật sáng. Các vật sáng nhỏ li ti xếp gần nhau tạo thành một vệt sáng mà ta nhìn thấy được.

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN