Bài 10. Lực đẩy Ác-si-mét

Trần Hoàng Nghĩa
Trần Hoàng Nghĩa 17 tháng 4 2017 lúc 16:07

P1 < P chứng tỏ đã tác dụng vào vật nặng một lực đẩy hướng từ dưới lên .

Bình luận (0)
nguyen thi vang
nguyen thi vang 28 tháng 9 2017 lúc 13:41

Bài C1: (trang 36 SGK Lý 8)

Treo một vật nặng vào lực kế, lực kế chỉ giá trị P(h.10.2a). Nhúng vật nặng chìm trong nước, lực kế chỉ giá trị P1(h.10.2b) P1 < P chứng tỏ điều gì?

2015-12-30_210553

Đáp án và hướng dẫn giải bài C1:

P1 < P chứng tỏ đã tác dụng vào vật nặng một lực đẩy hướng từ dưới lên .

Bình luận (0)
Trần Hoàng Nghĩa
Trần Hoàng Nghĩa 17 tháng 4 2017 lúc 16:07

Một vật nhúng trong chất lỏng bị chất lỏng tác dụng một lực đẩy hướng từ dưới lên trên theo phương thẳng đứng.

Bình luận (0)
Phan Thị Kim Xuyến
Phan Thị Kim Xuyến 6 tháng 7 2017 lúc 12:33

Dưới lên trên

Bình luận (0)
chicothelaminh
chicothelaminh 17 tháng 10 2017 lúc 19:52

một vật nhứng trong chất bị long tác dụng mọt lực đẩy hướng từ dưới lên trên theo phương thẳng đứng

Bình luận (0)
Trần Hoàng Nghĩa
Trần Hoàng Nghĩa 17 tháng 4 2017 lúc 16:06

Khi nhúng vật nặng chìm trong bình tràn, nước từ trong bình tràn ra(h10.3b SGK), thể tích của phần nước này có thể bằng phần thể tích của vật. Vật nhúng trong nước bị nước tác dụng lực đẩy hướng từ dưới lên trên, số chỉ của lực kế lúc này này: P2 =P1 - FA < P1 , trong đó P1 là trọng lượng của vật; FA là lực đẩy Ác si mét.

Khi đổ nước từ cốc B và cốc A, lực kế chỉ giá trị P1, điều này chứng tỏ lực đẩy Ác si mét cân bằng trọng lượng của phần chất lỏng bị chiếm chỗ.

Vậy dự đoán của Ác si mét về độ lớn của lực đẩy Ác-si -mét là đúng.

Bình luận (0)
Trần Hoàng Nghĩa
Trần Hoàng Nghĩa 17 tháng 4 2017 lúc 16:06

Kéo gàu nước lúc ngập trong nước cảm thấy nhẹ hơn khi kéo trong không khí vì gàu nước chìm trong nước bị tác dụng của lực đẩy ác si mét. hướng từ dưới lên, lực này có độ lớn bằng trọng lượng của phần nước bị gầu chiếm chỗ.

Bình luận (0)
Phan Thị Kim Xuyến
Phan Thị Kim Xuyến 6 tháng 7 2017 lúc 12:32

Do lực đẩy ác-si-mét của nước nâng gàu nước lên

Bình luận (0)
Oanh Trịnh Thị
Oanh Trịnh Thị 20 tháng 11 2017 lúc 10:09

Kéo gầu nước khi nó còn nằm trong nước ta cảm thấy nhẹ hơn khi kéo nó ngoài không khí vì gầu nước chìm trong nước có lực đẩy Ácsimet từ dưới lên, còn trong không khí, mặc dù vẫn có lực đẩy Ácsimet của không khí tác dụng vào gầu nhưng nhỏ hơn lực tác dụng của nước rất nhiều.

Bình luận (1)
Trần Hoàng Nghĩa
Trần Hoàng Nghĩa 17 tháng 4 2017 lúc 16:05

Hai thỏi chịu tác dụng của lực đẩy Ác si mét bằng nhau vì lực đẩy Ác si mét chỉ phụ thuộc vào trọng lượng riêng của riêng của nước và thể tích của phần nước mỗi thỏi chiếm chỗ.

Bình luận (0)
Oanh Trịnh Thị
Oanh Trịnh Thị 20 tháng 11 2017 lúc 10:15

Vì thỏi nhôm và thép đều có thể tích như nhau nên chúng chịu tác dụng của lực dẩy Ácsimét như nhau.

Bình luận (0)
Ann Vũ
Ann Vũ 16 tháng 7 2018 lúc 15:17

Lực đẩy Ác – si – mét phụ thuộc vào trọng lượng riêng của nước và thể tích của phần nước bị mỗi thỏi chiếm chỗ. Hai thỏi có thể tích bằng nhau nên hai thỏi chịu tác dụng của lực đẩy Ác-si-mét có độ lớn như nhau.

Bình luận (0)
Trần Hoàng Nghĩa
Trần Hoàng Nghĩa 17 tháng 4 2017 lúc 16:04

Thỏi nhúng vào nước chịu lực đẩy Ác si mét lớn hơn. Hai thỏi có thể tích như nhau nên lực đẩy Ác si mét phụ thuộc vào d. mà d nước > d dầu, do đó thỏi nhúng vào nước chịu tác dụng của lực đẩy Ác si mét.

Bình luận (0)
Phan Thị Kim Xuyến
Phan Thị Kim Xuyến 6 tháng 7 2017 lúc 12:30

Thỏi nhúng trong nước chịu lực đẩy ác-si-mét lớn hơn

Bình luận (0)
Oanh Trịnh Thị
Oanh Trịnh Thị 20 tháng 11 2017 lúc 10:18

Do trọng lượng riêng của nước lớn hơn trọng lượng riêng của dầu nên thỏi đồng nhúng trong nước chịu lực đấy Ác-si-mét lớn hơn (mặc dù cả hai thỏi cùng chiếm một thể tích trong nước như nhau).

Bình luận (0)
nguyen thi vang
nguyen thi vang 8 tháng 10 2017 lúc 8:38

Lời giải:

- Bước 1: Dùng cân để cân một vật nặng nhỏ không thấm nước treo dưới một cốc A đặt trên đĩa cân.

Khối lượng vật và cốc (đĩa bên trái) bằng đúng trọng lượng cùa các quả cân (đĩa bên phải).

- Bước 2: Vật vẫn treo trên cân nhưng được nhúng hoàn toàn vào một bình tràn B chứa đầy nước, khi đó một phần nước trong bình tràn chảy ra cốc C và cân bị lệch về phía các quả cân.

- Bước 3: Vẫn giữ nguyên vật trong bình tràn đồng thời đổ nước từ cốc C vào cốc A trên đĩa cân thấy cân trở lại cân bằng.

Như vậy, lực đẩy Ácsimet có độ lớn bằng trọng lượng của phần nước bị chiếm chỗ.

------> Muốn thao khảo kỹ hơn xin nhấn vào đây

Bình luận (0)
Trần Hoàng Nghĩa
Trần Hoàng Nghĩa 17 tháng 4 2017 lúc 16:03

Phương án dùng cân thay thế cho lực kế để kiểm tra dự đoán về độ lớn của lực đẩy Ác si mét (hình 10.1).

Bình luận (0)
Oanh Trịnh Thị
Oanh Trịnh Thị 20 tháng 11 2017 lúc 10:21

- Bước 1: Dùng cân để cân một vật nặng nhỏ không thấm nước treo dưới một cốc A đặt trên đĩa cân.

Khối lượng vật và cốc (đĩa bên trái) bằng đúng trọng lượng của các quả cân (đĩa bên phải).

- Bước 2: Vật vẫn treo trên cân nhưng được nhúng hoàn toàn vào một bình tràn B chứa đầy nước, khi đó một phần nước trong bình tràn chảy ra cốc C và cân bị lệch về phía các quả cân.

- Bước 3: Vẫn giữ nguyên vật trong bình tràn đồng thời đổ nước từ cốc C vào cốc A trên đĩa cân thấy cân trở lại cân bằng.

Như vậy, lực đẩy Ácsimet có độ lớn bằng trọng lượng của phần nước bị chiếm chỗ.

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN