Bài 12. Độ to của âm

Trần Hoàng Nghĩa
Trần Hoàng Nghĩa 18 tháng 4 2017 lúc 23:10

C1:

Cách làm thước dao động

Đầu thước dao động mạnh hay yếu?

Âm phát ra to hay nhỏ?

a) Nâng đầu thước lệch nhiều

Mạnh

to

b) Nâng đầu thước lệch ít

Yếu

Nhỏ

C2:

Đầu thước lệch khỏi vị trí cân bằng càng nhiều (ít), biên độ dao động càng lớn (nhỏ), âm phát ra càng to (nhỏ).

C3:

Quả cầu bấc lệch càng nhiều (ít), chứng tỏ biên độ dao động của mặt trống càng lớn (nhỏ) tiếng trống càng to (nhỏ).

Bình luận (0)
nguyễn hồng hạnh
nguyễn hồng hạnh 22 tháng 4 2017 lúc 22:55

C1. Quan sát dao động của đầu thước, lắng nghe âm phát ra rồi điền vào bảng 1:

Cách làm thước dao động Đầu thước dao động mạnh hay yếu Âm phát ra to hay nhỏ
Nâng đầu thước lệch nhiều mạnh to
Nâng đầu thước lệch ít yếu nhỏ

C2. Từ những dữ liệu thu thập trên, hãy chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:

Đầu thước lệch khỏi vị trí cân bằng càng nhiều , biên độ dao động càng lớn, âm phát ra càng to

C3. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:

Quả cầu bấc lệch càng ít, chứng tỏ biên độ dao động của mặt trống càng nhỏ, tiếng trống càng nhỏ

Bình luận (0)
Nguyen Trung Duc
Nguyen Trung Duc 28 tháng 11 2017 lúc 19:43

C1:

Cách làm thước dao động

Đầu thước dao động mạnh hay yếu?

Âm phát ra to hay nhỏ?

a) Nâng đầu thước lệch nhiều

Mạnh

to

b) Nâng đầu thước lệch ít

Yếu

Nhỏ

C2:

Cách làm thước dao động

Đầu thước dao động mạnh hay yếu?

Âm phát ra to hay nhỏ?

a) Nâng đầu thước lệch nhiều

Mạnh

to

b) Nâng đầu thước lệch ít

Yếu

Nhỏ

C2:

Đầu thước lệch khỏi vị trí cân bằng càng nhiều (ít), biên độ dao động càng lớn (nhỏ), âm phát ra càng to (nhỏ) C3:

Quả cầu bấc lệch càng nhiều (ít), chứng tỏ biên độ dao động của mặt trống càng lớn (nhỏ) tiếng trống càng to (nhỏ)

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 18 tháng 4 2017 lúc 23:08

Khi gảy mạnh một dây đàn, tiếng đàn sẽ to. Vì khi gảy mạnh dây đàn lệch nhiều, tức là biên độ dao động của dây đàn càng lớn, nên âm phát ra to.

Bình luận (0)
Trần Hoàng Nghĩa
Trần Hoàng Nghĩa 18 tháng 4 2017 lúc 23:09

Khi gảy mạnh một dây đàn, tiếng đàn sẽ to. Vì khi gảy mạnh dây đàn lệch nhiều, tức là biên độ dao động của dây đàn càng lớn, nên âm phát ra to.

Bình luận (1)
Monkey D. Luffy
Monkey D. Luffy 21 tháng 4 2017 lúc 19:49

Khi gảy mạnh một dây đàn, tiếng đàn sẽ to. Vì khi gảy mạnh dây đàn lệch nhiều, tức là biên độ dao động của dây đàn càng lớn, nên âm phát ra to.

Bình luận (0)
Trần Hoàng Nghĩa
Trần Hoàng Nghĩa 18 tháng 4 2017 lúc 23:09

Điểm M trong trường hợp dao động với biên độ lớn hơn (hình a)

Điểm M trong trường hợp dao động với biên độ nhỏ hơn (hình b )

Bình luận (0)
nguyễn hồng hạnh
nguyễn hồng hạnh 22 tháng 4 2017 lúc 22:47

điểm M trong biên độ dao động hình 1 lớn hơn hình 2

Bình luận (0)
Nguyen Trung Duc
Nguyen Trung Duc 28 tháng 11 2017 lúc 19:38

Điểm M trong trường hợp dao động với biên độ lớn hơn (hình a)

Điểm M trong trường hợp dao động với biên độ nhỏ hơn (hình b )

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 18 tháng 4 2017 lúc 23:10

Màng loa trong máy thu thạn chính là nguồn phát ra âm thanh.

Khi máy thu thanh phát ra âm to, biên độ dao động của màng loa lớn.

Khi máy thu thanh phát ra âm nhỏ, biên độ dao động của màng loa nhỏ.

Bình luận (0)
Trần Hoàng Nghĩa
Trần Hoàng Nghĩa 18 tháng 4 2017 lúc 23:11

Màng loa trong máy thu thạn chính là nguồn phát ra âm thanh.

Khi máy thu thanh phát ra âm to, biên độ dao động của màng loa lớn.

Khi máy thu thanh phát ra âm nhỏ, biên độ dao động của màng loa nhỏ.

Bình luận (0)
Nguyen Trung Duc
Nguyen Trung Duc 28 tháng 11 2017 lúc 19:45

Màng loa trong máy thu thanh chính là nguồn phát ra âm thanh.

Khi máy thu thanh phát ra âm to, biên độ dao động của màng loa lớn.

Khi máy thu thanh phát ra âm nhỏ, biên độ dao động của màng loa nhỏ.

Bình luận (0)
Trần Hoàng Nghĩa
Trần Hoàng Nghĩa 18 tháng 4 2017 lúc 23:11

Độ to của tiếng ồn trên sân trường giờ ra chơi nằm trong khoảng 50 dB đến 70 dB.

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 18 tháng 4 2017 lúc 23:11

Độ to của tiếng ồn trên sân trường giờ ra chơi nằm trong khoảng 50 dB đến 70 dB

Bình luận (0)
 Tố Khuê
Tố Khuê 19 tháng 4 2017 lúc 8:21

40-> 80

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN