Bài 14. Định luật về công

Hello Kitty
Hello Kitty 17 tháng 4 2017 lúc 15:42

C1: F2 = F1

C2: s­2 = 2s1

C3: A1 = A2

C4:

(1) Lực

(2) Đường đi

(3) Công

Bình luận (0)
Phạm Thanh Tường
Phạm Thanh Tường 18 tháng 4 2017 lúc 8:00

C1: Lực F2 có độ lớn bằng một nửa độ lớn của lực F1.

C2: Quãng đường s2 dài gấp đôi quãng đường s1.

C3: Công của lực F1 bằng công của lực F2.

C4: Dùng ròng rọc động được lợi hai lần về... lực… thì lại thiệt hai lần về… đường đi… nghĩa là không được lợi gì về... công…

Bình luận (0)
Nguyễn Trường Thọ
Nguyễn Trường Thọ 12 tháng 12 2017 lúc 11:27

\(\dfrac{1}{2}\) F1=F2

s1=\(\dfrac{1}{2}\) s2

A1=A2

Dùng ròng rọc động được lợi hai lần về lực thì lại thiệt hai lần về đường đi nghĩa là không được lợi gì về công.

Bình luận (0)
Phạm Thanh Tường
Phạm Thanh Tường 18 tháng 4 2017 lúc 8:10

a) Trường hợp thứ nhất người ta kéo với lực nhỏ hơn 2 lần vì người ta phải kéo trên quãng đường dài gấp đôi (4m so với 2m).

b) Theo định luật về công thì công tiêu tốn trong hai trường hợp là như nhau.

c) Ta đã nâng một vật nặng 500N lên độ cao 1m so với mặt đất, vì vậy công của lực kéo được tính bằng:

\(A=F.s=500.1=500\left(J\right)\)

Bình luận (0)
Nguyễn Xuân Yến Nhi
Nguyễn Xuân Yến Nhi 17 tháng 4 2017 lúc 15:37

a) Trường hợp thứ nhất lực kéo nhỏ hơn và nhỏ hơn hai lần.

b) Không có trường hợp nào tốn công hơn. Công thực hiện trong hai trường hợp là như nhau.

c) Công của lực kéo thùng hang theo mặt phẳng nghiêng lên ô tô cũng đúng bằng công của lực kéo lên trực tiếp thùng hang theo phương thẳng đứng lên ô tô: A = P. h = 500 . 1 = 500 J.

Bình luận (0)
THU PHƯƠNG
THU PHƯƠNG 4 tháng 2 2018 lúc 21:07

a) Trường hợp thứ nhất người ta kéo với lực nhỏ hơn 2 lần vì người ta phải kéo trên quãng đường dài gấp đôi (4m so với 2m).

b) Theo định luật về công thì công tiêu tốn trong hai trường hợp là như nhau.

c) Ta đã nâng một vật nặng 500N lên độ cao 1m so với mặt đất, vì vậy công của lực kéo được tính bằng:

A=F.s=500.1=500(J)

Bình luận (0)
Nguyễn Xuân Yến Nhi
Nguyễn Xuân Yến Nhi 17 tháng 4 2017 lúc 15:37

a) Kéo vật lên cao nhờ ròng rọc động thì lực kéo chỉ bằng nửa trọng lượng của vật:

F = P = = 210 N.

Dùng ròng rọc động được lợi hai lần về lực, vậy phải thiệt hai lần về đường đi (theo định luật công) nghĩa là muốn nâng vật lên độ cao h thì phải kéo đầu dây đi một đoạn l = 2h.

l = 2 h = 8 m -> h = 8 : 2 = 4 m

b) Công nâng vật lên: A = P.h = 420 . 4 = 1 680 J.

Tính cách khác: A = F .l = 210. 8 = 1 680J.

Bình luận (0)
Na Cà Rốt
Na Cà Rốt 17 tháng 4 2017 lúc 21:21

Kéo vật bằng ròng rọc động thiệt 2 lần về đường đi và lwoij 2 lần về lực

a.) Lực kéo vật bằng ròng rọc động và độ cao của vật:

\(F=\dfrac{P}{2}=\dfrac{420}{2}=210N\)

\(h=\dfrac{s}{2}=\dfrac{8}{2}=4m\)

b.) Công suất vật lên cao:

\(A=P.h=420.4=1680N\)

hay \(A=F.s=210.8=1680N\)

Bình luận (1)
Phạm Thanh Tường
Phạm Thanh Tường 18 tháng 4 2017 lúc 8:22

a) Khi sử dụng ròng rọc động ta được lợi hai lần về lực nhưng thiệt về đường đi hai lần, vì vậy lực kéo là:

\(F=\dfrac{P}{2}=\dfrac{420}{2}=210N\)

Độ cao phải đưa vật lên là:

\(h=\dfrac{s}{2}=\dfrac{8}{2}=4m\)

b) Công nâng vật lên là:

\(A=F.s=210.8=1680\left(Nm\right)=1680J\).

Hoặc có thể tính bằng cách sau:

\(A=P.h=420.4=1680\left(Nm\right)=1680J\)

Vật công để nâng vật lên là: 1680J

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN