Bài 4. Định luật phản xạ ánh sáng

Trần Nguyễn Bảo Quyên
10 tháng 4 2017 lúc 14:34

Một số vật có tác dụng tương tự như gương phẳng:

- Mặt nước yên lặng;

- Mặt kính cửa sổ;

- Tấm kim loại phẳng bóng;

- Mặt đá ốp lát phẳng bóng;

- Mặt tường ốp gạch men phẳng bóng.

Bình luận (0)
Cửu vĩ hồ ly
10 tháng 4 2017 lúc 15:57

Một số vật có tác dụng tương tự như gương phẳng:

- Mặt nước yên lặng;

- Mặt kính cửa sổ;

- Tấm kim loại phẳng bóng;

- Mặt đá ốp lát phẳng bóng;

- Mặt tường ốp gạch men phẳng bóng.

-v....v...

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thùy Trang
10 tháng 4 2017 lúc 16:19

Mặt kính cửa sổ;mặt nước;mặt tường ốp gạch men phẳng bóng;thước nhựa;cốc thủy tinh;...có thể soi ảnh của mình như một gương phẳng

Bình luận (0)
Trần Nguyễn Bảo Quyên
10 tháng 4 2017 lúc 14:35

Tia phản xạ IR nằm trong mặt phẳng tờ giấy chứa tia tới.

Vậy tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và pháp tuyến tại điểm tới.

Bình luận (0)
Cửu vĩ hồ ly
10 tháng 4 2017 lúc 15:55

Tia phản xạ IR nằm trong mặt phẳng tờ giấy chứa tia tới.

Vậy tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và pháp tuyến tại điểm tới.

Bình luận (0)
Thien Tu Borum
10 tháng 4 2017 lúc 16:38

C2. Cho tia tới SI đi là là trên mặt tờ giấy. Mặt phẳng tờ giấy chứa tia SI và pháp tuyến (đường thẳng vuông góc với mặt gương) IN của mặt gương tại I. Hãy quan sát và cho biết tia phản xạ IR nằm trong mặt phẳng nào?

Hướng dẫn giải:

Tia phản xạ IR nằm trong mặt phẳng tờ giấy chứa tia tới.

Vậy tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và pháp tuyến tại điểm tới

Bình luận (0)
Trần Nguyễn Bảo Quyên
10 tháng 4 2017 lúc 14:35

Vẽ tia phản xạ IR trên mặt phẳng tờ giấy sao cho góc

Bình luận (0)
Cửu vĩ hồ ly
10 tháng 4 2017 lúc 15:54

Vẽ tia phản xạ IR trên mặt phẳng tờ giấy sao cho góc

Bình luận (0)
Thien Tu Borum
10 tháng 4 2017 lúc 16:39

C3. Hãy vẽ tia phản xạ IR.

Hướng dẫn giải:

Vẽ tia phản xạ IR trên mặt phẳng tờ giấy sao cho góc


Bình luận (0)
Trần Nguyễn Bảo Quyên
10 tháng 4 2017 lúc 14:36

a) B1: Vẽ pháp tuyến IN

B2: Vẽ tia phản xạ IR sao cho góc phản xạ i' bằng góc tới i. (Hình 4.3)

b) B1: Vẽ tia tới SI và tia phản xạ IR.

B2: Vẽ đường phân giác của góc . Đường phân giác IN này chính là pháp tuyến của gương.

B3: Vẽ mặt gương vuông góc với IN.

Bình luận (2)
Cửu vĩ hồ ly
10 tháng 4 2017 lúc 15:53

a) B1: Vẽ pháp tuyến IN

B2: Vẽ tia phản xạ IR sao cho góc phản xạ i' bằng góc tới i. (Hình 4.3)

b) B1: Vẽ tia tới SI và tia phản xạ IR.

B2: Vẽ đường phân giác của góc . Đường phân giác IN này chính là pháp tuyến của gương.

B3: Vẽ mặt gương vuông góc với IN.

Bình luận (0)
Thien Tu Borum
10 tháng 4 2017 lúc 16:17

a) B1: Vẽ pháp tuyến IN

B2: Vẽ tia phản xạ IR sao cho góc phản xạ i' bằng góc tới i. (Hình 4.3)

b) B1: Vẽ tia tới SI và tia phản xạ IR.

B2: Vẽ đường phân giác của góc . Đường phân giác IN này chính là pháp tuyến của gương.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN