Bài 13. Công cơ học

Trần Hoàng Nghĩa
17 tháng 4 2017 lúc 15:57

Khi có lực tác dụng vào vật và làm vật chuyển dời.

Bình luận (0)
Trịnh Hoàng Ngọc
7 tháng 12 2017 lúc 19:49

Khi có lực tác dụng vào vật và làm cho vật chuyển dời thì có công cơ học.

Bình luận (0)
Tobot Z
22 tháng 12 2017 lúc 9:26

Công cơ học chỉ có khi có lực tác dụng vào vật và làm cho vật chuyển dời .

Bình luận (0)
Trần Hoàng Nghĩa
17 tháng 4 2017 lúc 15:56

(1) lực;

(2) chuyển dời.

Bình luận (0)
Cô Nàng Song Tử
7 tháng 9 2017 lúc 15:00

- Chỉ có công cơ học khi có lực tác dụng vào vật và làm cho vật dịch chuyển

Bình luận (0)
nguyen thi vang
14 tháng 9 2017 lúc 5:40

C2. Tìm từ thích hợp cho các ô trống của kêt luận sau:

- Chỉ có công cơ học khi có...lực.. tác dụng vào vật và làm cho vật ...chuyển dời...

Bình luận (0)
Trần Hoàng Nghĩa
17 tháng 4 2017 lúc 15:56

a) Người thợ mỏ đang đẩy cho xe goong chở than chuyển động.

c) Máy xúc đất đang làm việc.

d) Người lực sĩ đang nâng quả tạ từ thấp lên cao (có lực tác dụng vào và làm vật chuyển dời).


Bình luận (0)
Hồ Linh Chi
19 tháng 8 2017 lúc 14:56

trường hợp b, một người học sinh đag ngồi học bài ạ...

Bình luận (1)
-Tube V
23 tháng 10 2017 lúc 21:28

Câu trả lời là A

Bình luận (0)
Trần Hoàng Nghĩa
17 tháng 4 2017 lúc 15:56

a) Lực kéo của đầu tàu hỏa.

b) Lực hút của Trái Đất (trọng lực), làm quả bưởi rơi xuống.

c) Lực kéo của người công nhân.

Bình luận (0)
Trần Hoàng Nghĩa
17 tháng 4 2017 lúc 15:55

A = F. s = 5 000 . 1 000 = 5 000 000 J = 5 000 kJ.

Bình luận (0)
Tâm Võ
24 tháng 4 2017 lúc 19:40

A=F.s <=> A=5000 . 1000=5000000 J = 5000kJ

Bình luận (0)
THU PHƯƠNG
13 tháng 11 2017 lúc 21:09

A= F.s = 5000.1000 = 5000000 J = 5000KJ

Bình luận (0)
Trần Hoàng Nghĩa
17 tháng 4 2017 lúc 15:55

A= F. s = 20. 6 = 120 J

Bình luận (0)
Phương Mai
20 tháng 7 2017 lúc 9:49

Giải:

Trọng lượng của quả dừa là:

P = 10.m = 10.2 = 20 (N)

Công của trọng lực trong trường hợp này là:

A = F.s = P.h = 20.6 = 120 (J)

Bình luận (0)
Trần Hoàng Nghĩa
17 tháng 4 2017 lúc 15:54

Trọng lực có phương thẳng đứng, vuông góc với phương chuyển động của vật, nên không có công cơ học của trọng lực.

Bình luận (0)
Hoàng Hạnh
4 tháng 12 2017 lúc 20:25

Trong trường hợp hòn bi chuyển động thẳng đều trên mặt sàn nằm ngang tuyệt đối nhẵn, trọng lực theo phương thẳng đứng luôn vuông góc với phương chuyển động của bi nên không có công cơ học

Bình luận (0)
Oanh Trịnh Thị
3 tháng 1 2018 lúc 17:37

Trọng lực có phương thẳng đứng, vuông góc với phương chuyển động của vật, nên không có công cơ học của trọng lực.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN