Bài 1. Chuyển động cơ học

Trương Hồng Hạnh
31 tháng 3 2017 lúc 10:40

Để biết một ô tô trên đường, một chiếc thuyền trên sông, một đám mây trên trời đang chuyên động hay đứng yên, trước hết chọn một vật cố định nào đó làm mốc (có thể chọn cột điện bên đường, bên bờ sông) và kiếm tra xem vị trí của ô tô, thuyền hoặc đám mây có thay đổi so với vật mốc đó hay không.

+ Ta nói chúng đứng yên nếu vị trí không thay đổi so với vật làm mốc.

+ Ta nói chúng chuyển động nếu vị trí thay dổi so với vật làm mốc.

Bình luận (0)
Ba Thị Bích Vân
31 tháng 3 2017 lúc 10:58

Để biết một ô tô trên đường, một chiếc thuyền trên sông, một đám mây trên trời đang chuyên động hay đứng yên, trước hết chọn một vật cố định nào đó làm mốc (có thể chọn cột điện bên đường, bên bờ sông) và kiếm tra xem vị trí của ô tô, thuyền hoặc đám mây có thay đổi so với vật mốc đó hay không. + Ta nói chúng đứng yên nếu vị trí không thay đổi so với vật làm mốc. + Ta nói chúng chuyển động nếu vị trí thay dổi so với vật làm mốc.

Bình luận (0)
Phạm Thanh Tường
31 tháng 3 2017 lúc 20:07

Để nhận biết một ôtô trên đường, một chiếc thuyền trên sông, một đám mây trên trời... đang chuyển động hay đứng yên thì ta so sánh vị trí của chúng so với các vật được chọn làm mốc. Vật mốc là một vật cố định bất kì, có thể là: hàng cây, nhà cửa, ... .

Nếu ta thấy vị trí của vật thay đổi so với vật mốc thì ta nói vật đang chuyển động.

Nếu vị trí của vật không thay đổi so với vật mốc thì ta nói vật đang đứng yên.

Bình luận (0)
Trương Hồng Hạnh
31 tháng 3 2017 lúc 10:46

Ví dụ về chuyển động cơ học:

- xe ô tô chuyển động trên đường, vật mốc là cột điện bên đường.

- một chiếc thuyền trên sông, vật mốc là bến đò

Bình luận (0)
qwerty
31 tháng 3 2017 lúc 10:48

VD1: Xe chuyển động so với cây bên đường, cây được chọn làm vật mốc.
VD2: Mặt trời chuyển động quanh Trái Đất, Trái đất được chọn làm vật mốc.

Bình luận (2)
Ba Thị Bích Vân
31 tháng 3 2017 lúc 10:56

Chuyên động của các vật trong câu C1 là chuyền động cơ học, trong đó cột điện bên đường, bên bờ sông hay mặt trời là những vật là mốc.

Bình luận (0)
qwerty
31 tháng 3 2017 lúc 10:47

Một vật được coi là đứng yên khi vị trí của vật đó so với vật được chọn làm mốc không thay đổi.
Ví dụ: một cây bút để trên mặt bàn (trong khi cây bút không được di chuyển bất cứ vị trí nào) ta gọi cây bút là vật đứng yên, cái bàn là vật làm mốc.

Bình luận (0)
Trương Hồng Hạnh
31 tháng 3 2017 lúc 10:47

So với nhà ga thì hành khách đang chuyển động vì vị trí của người này thay đổi so với nhà ga.

Bình luận (0)
Bích Trâm
31 tháng 3 2017 lúc 10:50

Hành khách chuyển động so với nhà ga vì vị trí của hành khác so với nhà ga bị thay đổi theo thời gian

Bình luận (0)
Trương Hồng Hạnh
31 tháng 3 2017 lúc 10:48

Vật không thay đổi vị trí đối với một vật khác được chọn làm mốc thì được coi là đứng yên.

Ví dụ : Người ngồi trên đoàn tàu đang chuyển động, vị trí của người trên tàu không đổi nên so với tàu thì người ở trạng thái đứng yên.

Bình luận (0)
Apricity
31 tháng 3 2017 lúc 10:49

Một vật được coi là đứng yên khi vị trí của vật đó so với vật được chọn làm mốc không thay đổi.
Ví dụ: một cây bút để trên mặt bàn ( trong khi cây bút không được di chuyển bất cứ vị trí nào) ta gọi cây bút là vật đứng yên, cái bàn là vật làm mốc.

Bình luận (0)
Ba Thị Bích Vân
31 tháng 3 2017 lúc 10:54

Ta nói vật đứng yên khi vị trí của nó không thay đổi so với vật chọn làm mốc. Chẳng hạn ta nói chiếc xe ô tô đỗ trong bến xe là vật đứng yên nếu chọn bến xe là vật làm mốc.

Bình luận (0)
Trương Hồng Hạnh
31 tháng 3 2017 lúc 10:48

So với toa tàu thì hành khách đang đứng yên vì vị trí của hành khách so với toa tàu là không đổi

Bình luận (0)
Ba Thị Bích Vân
31 tháng 3 2017 lúc 10:52

Nếu so với toa tau thì hành khách đang đứng yên vì vị trí của hành khách so với toa tau không thay đổi.

Bình luận (0)
Phạm Thanh Tường
31 tháng 3 2017 lúc 20:39

Hành khách ngồi trên toa tàu đang rời khỏi ga thì hành khách đứng yên so với toa tàu. Vì vị trí của hành khách so với toa tàu không thay đổi.

Bình luận (0)
Trương Hồng Hạnh
31 tháng 3 2017 lúc 10:49

(1) đối với vật này

(2) đứng yên.

Bình luận (0)
Ba Thị Bích Vân
31 tháng 3 2017 lúc 11:11

1-đối với vật này

2-đứng yên

Bình luận (0)
vũ hoàng anh dương
31 tháng 3 2017 lúc 19:50

(1) đối với vật này

(2) đứng yên

Bình luận (0)
Trương Hồng Hạnh
31 tháng 3 2017 lúc 10:49

Hành khách chuyển động so với nhà ga nhưng lại đứng yên so với toa tàu.

Bình luận (0)
Ba Thị Bích Vân
31 tháng 3 2017 lúc 11:10

Hành khách chuyển động so với nhà ga nhưng lại đứng yên so với toa tàu.

Bình luận (0)
Phạm Thanh Tường
31 tháng 3 2017 lúc 20:46

Một người ngồi trong ôtô đang chuyển động thì người đó cũng chuyển động so với cây bên đường nhưng lại đứng yên so với ôtô.

Bình luận (0)
Trương Hồng Hạnh
31 tháng 3 2017 lúc 10:50

Mặt trời thay đổi vị trí so với một điểm mốc gắn với Trái Đất, vì vậy có thể coi mặt trời chuyển động khi lấy mốc là Trái Đất.

Bình luận (0)
Sáng
31 tháng 3 2017 lúc 10:51

Mặt trời thay đổi vị trí so với một điểm mốc gắn với Trái Đất, vì vậy có thể coi mặt trời chuyển động khi lấy mốc là Trái Đất.

Bình luận (0)
Phạm Thanh Tường
31 tháng 3 2017 lúc 20:49

Không phải mặt trời chuyển động còn trái đất đứng yên, sở dĩ ta thấy vậy là vì ta đã vô tình chon trái đất làm mốc khi quan sát, mà trái đất thì quay từ Tây sang Đông nên ta sẽ thấy như Mặt trời chuyển động theo chiều ngược lại là từ Đông sang Tây.

Bình luận (0)
Nhật Linh
31 tháng 3 2017 lúc 10:51

Chuyển động thẳng của một ôtô trên đoạn đường thẳng; chuyển động cong của quả cầu lông, chuyển động tròn của toa xe, của đu quay ở công viên nước Hồ Tây.

Bình luận (0)
Sáng
31 tháng 3 2017 lúc 10:51

Chuyển động thẳng của một ôtô trên đoạn đường thẳng; chuyển động cong của quả cầu lông, chuyển động tròn của toa xe, của đu quay ở công viên nước Hồ Tây.

Bình luận (1)
Trương Hồng Hạnh
31 tháng 3 2017 lúc 10:51

Chuyển động thẳng của một ôtô trên đoạn đường thẳng; chuyển động cong của quả cầu lông, chuyển động tròn của toa xe, của đu quay ở công viên nước Hồ Tây.

Bình luận (0)
Trương Hồng Hạnh
31 tháng 3 2017 lúc 10:51

Ôtô : Đứng yên so với người lái xe, chuyển động so với người đứng bên đường và cột điện.

Người lái xe : Đứng yên so với ôtô, chuyển động so với người bên đường và cột điện.

Người đứng bên đường : Đứng yên so với cột điện, chuyển động so với ô tô và người lái xe.

Cột điện : Đứng yên so với người đứng bên đường, chuyển động so với ô tô và người lái xe.

Bình luận (0)
Ba Thị Bích Vân
31 tháng 3 2017 lúc 11:09

Ôtô : Đứng yên so với người lái xe, chuyển động so với người đứng bên đường và cột điện.

Người lái xe : Đứng yên so với ôtô, chuyển động so với người bên đường và cột điện.

Người đứng bên đường : Đứng yên so với cột điện, chuyển động so với ô tô và người lái xe.

Cột điện : Đứng yên so với người đứng bên đường, chuyển động so với ô tô và người lái xe.

Bình luận (0)
Phạm Thanh Tường
31 tháng 3 2017 lúc 21:05

+ Người đứng trên đường, mặt đường và cột điện đứng yên đối với nhau, nhưng chuyển động đối với chiếc xe và người ngồi trên xe.

+Người ngồi trên xe và chiếc xe đứng yên đối với nhau, nhưng chuyển động đối với mặt đường, cột điện và người đứng trên đường.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN