Bài 4. Biểu diễn lực

Bastkoo
Thượng tá -
12 tháng 4 2017 lúc 13:26

Hình 4.1 : Lực hút của nam châm lên miếng thép làm tăng vận tốc của xe lăn, nên xe lăn chuyển động nhanh lên.

Hình 4.2 : Lực tác dụng của vợt nên quả bóng làm quả bóng bị biến dạng và ngược lại, lực mà quả bóng đập vào vợt làm vợt bị biến dạng.

Bình luận (0)
Phạm Thanh Tường
12 tháng 4 2017 lúc 17:12

+hình 4.1: Đưa nam châm vĩnh cửu lại gần chiếc xe đồ chơi, trên xe có đặt một thỏi sắt. Nam châm hút thỏi sắt và kéo chiếc xe chạy lại gần thỏi sắt. Lực tác dụng trong trường hợp này là lực hút giữa nam châm và thỏi sắt.

+hình 4.2: Trái banh bị cây vợt tác dụng lực vào thì bị biến dạng và bay đi (tức bị thay đổi vận tốc). Lực tác dụng trong trường hợp này là lực đẩy giữa vọt và trái banh.

Bình luận (0)
Bastkoo
Thượng tá -
12 tháng 4 2017 lúc 13:27

Bình luận (0)
Phạm Thanh Tường
12 tháng 4 2017 lúc 17:26

+Biểu diễn: Trọng lực của một vật có khối lượng 5 kg là 50N (tỉ xích 0,5 cm ứng với 10N) (hình 1).

+Biểu diễn lực kéo 15000N theo phương nằm ngang, chiều từ trái sang phải (tỉ lệ xích là 1cm ứng với 5000N). (Hình 2)

Vật 10N Hình 1.

Vật 5000N Hình 2.

Bình luận (0)
Anh Triêt
18 tháng 9 2017 lúc 16:02

Bình luận (0)
Bastkoo
Thượng tá -
12 tháng 4 2017 lúc 13:29

a) \(\overrightarrow{F_1}\) : tại điểm đặt A, phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên, cường độ lực F1 = 20N.

b) \(\overrightarrow{F_2}\) : điểm đặt tại B, phương nằm ngang, chiều từ trái sang phải, cường độ F2 = 30N.

c) \(\overrightarrow{F_3}\) : điểm đặt tại C, phương nghiêng một góc 30o so với phương nằm ngang, chiều hướng lên, cường độ F3 = 30N

Bình luận (0)
Lê Thành Vinh
12 tháng 4 2017 lúc 22:35

\(\overrightarrow{F_1}\):Điểm đặt tại A,phương thẳng đứng,chiều từ dưới lên trên,độ lớn F1=20N

\(\overrightarrow{F_2}\):Điểm đặt tại B,phương nằm ngang,chiều từ trái sang phải,độ lớn F2=30N

\(\overrightarrow{F_3}\):Điểm đặt tại C,phương nằm nghiêng 1 góc 300 so với phương nằm ngang,chiều từ trái sang phải,độ lớn F3=30N

Bình luận (0)
HÀ
26 tháng 10 2018 lúc 21:01

điểm đặt C

phương nghiêng tạo góc 30 độ với phương nằm ngang chiều từ dưới lên trên

cường độ F=30 độ

Bình luận (0)
Trần Nguyễn Bảo Quyên
12 tháng 4 2017 lúc 15:09

a) Tác dụng lên quyển sách có hai lực : trọng lực , lực đẩy của mặt bàn.

b) Tác dụng lên quả cầu có hai lực : trọng lực và lực căng

c) Tác dụng lên quả bóng có hai lực : rọng lực và và lực đẩy của mặt bàn.

Mỗi cặp lực này là hai lực cân bằng. Chúng có cùng điểm đặt, cùng phương, cùng độ lớn nhưng ngược chiều.

Bình luận (0)
Phạm Thanh Tường
12 tháng 4 2017 lúc 17:44

+ Lực tác dụng lên cuốn sách gồm hai lực cân bằng nhau: Trọng lực và lực của mặt bàn. Hai lực đều có cùng điểm đặt trên cuốn sách; Cùng phương thẳng đứng, cường độ (độ lớn) bằng nhau (bằng 3N) và ngược chiều: Trọng lực hướng xuống còn phản lực hướng lên (biểu diễn trên hình a)).

+Lực tác dụng lên quả cầu gồm hai lực cần bằng nhau: Trọng lực và lực căng của sợi dây. Hai lực đều có cùng điểm đặt trên quả cầu; Cùng phương thẳng đứng, cường độ (độ lớn) bằng nhau (bằng 0,5N) và ngược chiều nhau: trọng lực hướng xuống, lực căng dây hướng lên.(biểu diễn trên hình c)).

+Lực tác dụng lên trái bóng gồm hai lực cần bằng nhau: Trọng lực và phản lực của mặt sàn: Hai lực đều có cùng điểm đặt trên trái bóng; Cùng phương thẳng đứng, cường độ bằng nhau (bằng 5N) và ngược chiều nhau: trọng lực hướng xuống, phản lực hướng lên. (biểu diễn trên hình b)).

Bình luận (0)
Phan Thị Kim Xuyến
6 tháng 7 2017 lúc 20:30

+ Lực kéo của lò xo làm biến đổi chuyển động của xe

+ Lực tác dụng của chiếc vợt làm quả bóng bị biến dạng

Bình luận (0)
Trần Nguyễn Bảo Quyên
12 tháng 4 2017 lúc 15:08

Quả cân A chịu tác dụng của hai lực : Trọng lực và sức căng của dây, hai lực này cân bằng (do T = PB mà PB = PA nên cân bằng với .

Bình luận (0)
Phạm Thanh Tường
12 tháng 4 2017 lúc 17:47

Quả cầu A ban đầu đứng yên là do trọng lực tác dụng lên A và lực căng dây cân bằng với nhau. Lực căng này cũng cân bằng với trọng lực tác dụng lên B.

Bình luận (0)
Trần Nguyễn Bảo Quyên
12 tháng 4 2017 lúc 15:07

Đặt thêm một vật nặng A’ lên quả cân A, lúc này PA + PA’, lớn hơn t nên vật AA’ chuyển động nhanh dần đi xuống, B chuyển động đi lên.

Bình luận (0)
Phạm Thanh Tường
12 tháng 4 2017 lúc 18:22

Đặt thêm vật nặng A' thì trọng lực tác dụng lên hệ (A+A') lớn hơn (thắng) lực căng dây vào kéo (A+A') chuyển động nhanh dần đi xuống.

Bình luận (0)
Trần Nguyễn Bảo Quyên
12 tháng 4 2017 lúc 15:08

Quả cân A chuyển động qua lỗ K thì bị giữ lại. Khi đó tác dụng lên A chỉ còn hai lực, PA và T lại cân bằng nhau nhưng A vẫn tiếp tục chuyển động. TN cho biết kết quả chuyển động của A là thằng đều.

Bình luận (0)
Phạm Thanh Tường
12 tháng 4 2017 lúc 20:44

Khi quả cầu A chuyển động qua lỗ K, A' bị giữ lại thì A chỉ còn chịu tác dụng của hai lực cần bằng là trọng lực tác dụng lên A và lực căng dây.

Bình luận (0)
Shizuka
14 tháng 4 2017 lúc 12:23

Quả cân A chuyển động qua lỗ K thì bị giữ lại. Khi đó tác dụng lên A chỉ còn hai lực, PA và T lại cân bằng nhau nhưng A vẫn tiếp tục chuyển động. TN cho biết kết quả chuyển động của A là thằng đều.

Bình luận (0)
Kamui
12 tháng 4 2017 lúc 20:18

Thời gian t(s)

Quãng đường đi được s(cm)

Vận tốc v(cm/s)

Trong hai giây đầu : t1 = 2

S1 = 5

V1 = 2.5

Trong hai giây tiếp theo : t2 = 2

S2 =5

V2=2.5
Trong hai giây cuối: t3 = 2

S3=5

V3 =2.5

Bình luận (0)
Phạm Thanh Tường
12 tháng 4 2017 lúc 21:03

Thời gian t(s)

Quãng đường đi được s(cm)

Vận tốc v(cm/s)

Trong hai giây đầu : t1 = 2

S1 = 3

V1 = 1,5

Trong hai giây tiếp theo : t2 = 2

S2 = 2

V2 = 1

Trong hai giây cuối : t3 = 2

S3 = 2

V3 = 1

Bình luận (0)
Cheewin
12 tháng 4 2017 lúc 21:06
Thời gian t(s) Quãng đường đi được s(cm) Vận tốc v(cm/s)
Trong 2 giây đầu: t1=2 S1=5 V1=2,5
Trong 2 giây tiếp theo : t2=2 S2=5 V2=2,5
Trong 2 giây cuối: t3=2 S3=5 V3=2,5

Bình luận (0)
Ngân Đại Boss
12 tháng 4 2017 lúc 14:43

Búp bê ngã về phía sau.

Vì khi xe bất chợt chuyển động về phía trước, chân búp bê chuyển động chuyển động theo xe nhưng do quán tính thân búp bê vẫn muốn đứng yên nên búp bê ngã về phía sau

Bình luận (1)
Xuân Huy Vũ
12 tháng 4 2017 lúc 14:45

Búp bê sẽ ngã về phía bên trái vì:

Giả sử có 1 hòn đá ở phía trước cái xe. Xe chuyển động về phía trước thì thế nào xe cũng sẽ đổ về phía bên trái.

Đó là câu trả lời của em. Em mới học lớp 5 thôi ạ.

Bình luận (1)
Kamui
12 tháng 4 2017 lúc 20:15

Búp bê sẽ ngã về phía sau vì khi xe bất chợt chuyển động, chân búp bê chuyển động theo xe nhưng thân của búp bê do có quán tính không chuyển động đột ngột theo xe

Bình luận (0)
Ngân Đại Boss
12 tháng 4 2017 lúc 14:41

Búp bê sẽ ngã về phía trước

Vì khi xe dừng lại đột ngột, chân búp bê dừng lại theo xe nhưng do quán tính thân búp bê vẫn muốn tiếp tục chuyển động nên búp bê ngã về phía trước

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thu Thủy
12 tháng 4 2017 lúc 19:27

búp bê sẽ ngã về phía trước. Vì khi xe dừng đột ngột, mặc dù chân búp bê đã dừng lại cùng với xe nhưng do quán tính nên thân búp bê vẫn chuyển động và nó nhào về phía trước.

Bình luận (0)
Kamui
12 tháng 4 2017 lúc 20:13

- Búp bê sẽ ngã về phía trước vì khi xe dừng đột ngột chân của búp bê dừng lại cùng với xe nhưng do có quán tính nên thân và đầu búp bê vẫn chuyển động , khiến búp bê ngã về trước

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN