Bài 9. Tính chất hóa học của muối

nguyễn tuyết nhi
nguyễn tuyết nhi 31 tháng 1 2018 lúc 22:20

CaCO3 → (t*) CaO + CO2

CaO + H2O → Ca(OH)2

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

CaO + 2HCl → CaCL2 + H2O

3Ca(OH)2 + 2Fe(NO3)3 → 3Ca(NO3)2 + 2Fe(OH)3

Bình luận (0)
Nguyễn Đức Thịnh
Nguyễn Đức Thịnh 8 tháng 10 2018 lúc 20:10

Phương trình hóa học của các phản ứng:

(1) CaCO3 -to→ CaO + CO2

(2) CaO + H2O → Ca(OH)2

(3) Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

(4) CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

(5) Ca(OH)2 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + 2H2O

Bình luận (0)
Hai Binh
Hai Binh 28 tháng 4 2017 lúc 19:30

(1) CaCO3 CaO + CO2

(2) CaO + H2O → CaO(OH)2

(3) Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

(4) CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

(5) Ca(OH)2 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + 2H2O

Bình luận (0)
Hai Binh
Hai Binh 28 tháng 4 2017 lúc 19:30

Hỏi đáp Hóa học

Bình luận (0)
Lê Đình Thái
Lê Đình Thái 21 tháng 10 2017 lúc 8:58

lấy mẫu , đánh dấu mẫu

- cho quỳ tím vào từng mẫu nếu thấy quỳ tím (xanh) --> Ca(OH)2

- 2 mẫu còn lại cho vào nước nếu thấy :

+mẫu nào tan (CaO)

+ mẫu nào ko tan (CaCO3)

(tự viết pt)

Bình luận (0)
Nguyễn Đức Thịnh
Nguyễn Đức Thịnh 8 tháng 10 2018 lúc 20:11

- Lấy mỗi chất rắn 1 ít làm mẫu thử.

- Cho ba chất rắn vào nước. Chất nào không tan trong nước đó là CaCO3.

- Chất nào phản ứng với nước làm nóng ống nghiệm là CaO

- Còn lại không hiện tượng là Ca(OH)2

Bình luận (0)
Hai Binh
Hai Binh 28 tháng 4 2017 lúc 19:29

Hỏi đáp Hóa học

Bình luận (0)
Nguyễn Đức Thịnh
Nguyễn Đức Thịnh 8 tháng 10 2018 lúc 20:11

H2SO4 + NaOH → NaHSO4 + H2O

H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O

Bình luận (0)
Hai Binh
Hai Binh 28 tháng 4 2017 lúc 19:29

Hỏi đáp Hóa học

Bình luận (0)
Nguyễn Đức Thịnh
Nguyễn Đức Thịnh 8 tháng 10 2018 lúc 20:11

Dung dịch bão hòa CO2 trong nước tạo ra dung dịch axit cacbonic (H2CO3) là axit yếu, có pH = 4.

CO2 + H2O ⇌ H2CO3.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN