Bài 8. Một số bazơ quan trọng

Hai Binh
28 tháng 4 2017 lúc 19:32

Hỏi đáp Hóa học

Bình luận (0)
Hai Binh
28 tháng 4 2017 lúc 19:31

Hỏi đáp Hóa học

Bình luận (1)
Hai Binh
28 tháng 4 2017 lúc 19:31

Hỏi đáp Hóa học

Bình luận (0)
lap pham
9 tháng 2 2018 lúc 16:13

\(n_{CO_2}=\dfrac{1,568}{22,4}=0,07\left(mol\right)\)

\(n_{NAOH}=\dfrac{6,4}{40}=0,16\left(Mol\right)\)

\(CO_2+2NaOH-->Na_2CO_3+H_2O\)

0,07 0,16

0,07 0,14

0 0,02 0,07

a) NaOH dư

\(m_{NaOH}=0,02.40=0,8\left(g\right)\)

b) \(m_{Na_2CO_3}=0,07.106=7,42\left(g\right)\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN