Bài 7. Câu lênh lặp

Trần Thiên Quang
Trần Thiên Quang 1 tháng 10 2018 lúc 20:21

ăn

ngủ

học

...

Bình luận (0)
Lê Phương Giang
Lê Phương Giang 9 tháng 2 2019 lúc 11:26

hít thở ;

ăn

ngủ

học

....

Bình luận (0)
hồ vũ thanh
hồ vũ thanh 11 tháng 2 2019 lúc 20:46

ăn

học

chơi

ngủ

...

leuleu

Bình luận (0)
Trần Thiên Quang
Trần Thiên Quang 1 tháng 10 2018 lúc 20:20

lập đi lập lại một việc nào đó

Bình luận (0)
Đoàn Gia Khánh
Đoàn Gia Khánh 12 tháng 3 2019 lúc 22:11

lặp đi lặp lại công việc cần làm đúng số lần cho trước

Bình luận (0)
Hồ Lê Phương Nam
Hồ Lê Phương Nam 6 tháng 5 2018 lúc 17:20

- Biến đếm, giá trị đầu, giá trị cuối là kiểu số nguyên

- Giá trị cuối lớn hơn hoặc bằng giá trị đầu

Bình luận (0)
Ten Hoàng
Ten Hoàng 27 tháng 3 2018 lúc 20:47

j:=10

Bình luận (0)
Trần Thiên Quang
Trần Thiên Quang 1 tháng 10 2018 lúc 20:19

10

Bình luận (0)
Tú Nguyễn
Tú Nguyễn 29 tháng 12 2018 lúc 20:35

12

Bình luận (0)
Duyên Kuti
Duyên Kuti 27 tháng 2 2019 lúc 22:04
a) Không hợp lệ vì giá trị đầu lớn hơn giá trị cuối b) Không hợp lệ vì giá trị đầu và giá trị cuối không là các giá trị nguyên

c) Không hợp lệ vì lệnh gán phải kí hiệu là := chứ không phải =

d) Không hợp lệ vì sau từ khóa do không được phép có dấu chấm phấy ;

e) Không hợp lệ, vì không x phải khai báo số nguyên !

Bình luận (0)
Huỳnh Nữ Bảo Thy
Huỳnh Nữ Bảo Thy 23 tháng 3 2019 lúc 19:32

a) ko. vì giá trị đầu lớn hơn giá trị cuối

b) ko. vì giá trị đầu và giá trị cuối ko phải là giá trị nguyên

c) ko. vì sau biến đếm i thiếu dấu (:)

d) ko. vì sau DO có dấu (;)

e) ko. vì x ko khai báo số nguyên

Bình luận (0)
Triệu trân trân
Triệu trân trân 16 tháng 1 2019 lúc 21:28

Bước 1:Nhập n.Gán i=1,A:=0;

Bước 2:A=1

i(i+2)

Bước 3:i:=i+1

Bước 4:In ra A

Bước 5:Kết thúc vòng lặp.

Bình luận (0)
trang nhí nhảnh
trang nhí nhảnh 2 tháng 1 2020 lúc 21:21

Bài Làm:

Bước 1:Nhập n.Gán i=1,A:=0;

Bước 2:A=1 và i(i+2)

Bước 3:i:=i+1

Bước 4:In ra A

Bước 5:Kết thúc vòng lặp.

Bình luận (0)
Loading...