Bài 5. Tạo trang Web bằng phần mềm Kompozer

Đỗ Thanh Tùng
20 tháng 12 2020 lúc 21:36
Một số dạng thông tin có thể có trên các trang web: Thông tin dạng văn bản. Thông tin dạng hình ảnh. Thông tin dạng âm thanh. Các đoạn phim. Các phần mềm. Các liên kết.
Bình luận (0)
Đỗ Thanh Tùng
20 tháng 12 2020 lúc 21:43

Một số chức năng định dạng văn bản trên trang Web của  phần mềm Kompozer :

 + Đặt màu nền 

+ Chọn phông chữ , màu chữ , có chữ cho văn bản .

+ Đặt kiểu chữ .

+ Căn lề đoạn văn bản .

 

 

Bình luận (0)
Kid Kudo Đạo Chích
22 tháng 6 2018 lúc 14:56

Các liên kết "trên trang web"? Tức là nó giúp bạn có thể truy cập vào một trang web khác bằng cách ấn vào liên kết đó.
Nó dùng để quảng cáo (các banner, ad, link).
Ảnh hưởng đến các Search Engine, giúp tăng thứ hạng hay xếp hạng cao trong các máy tìm kiếm.
Tạo thêm giá trị cho trang web của bạn. Dùng nó để chia sẻ thông tin với các Guest.

Bình luận (0)
Kid Kudo Đạo Chích
22 tháng 6 2018 lúc 14:55

B1: Đưa trỏ chuột vào vị trí cần chèn hình ảnh.
B2: Chọn Insert -> Picture -> FromFile.
Xuất hiện hộp thoại Insert Picture.

B3: Nháy chọn hình ảnh cần chèn.
B4: Nháy nút Insert để chèn.

Bình luận (0)
loan nguyen
1 tháng 10 2018 lúc 17:26

GOOGLE

STT

Tính năng, ý nghĩa của tính năng

Mô phỏng tính năng bằng hình ảnh

1

Tìm kiếm hình ảnh

2

Tìm kiếm video

3

Tìm kiếm âm nhạc

4

Tìm kiếm tài liệu, loại tài liệu

5

Tìm kiếm website

6

Tìm kiếm quảng cáo

7

Tìm kiếm trên bản đồ

8

Tìm kiếm bằng giọng nói

Kết quả hình ảnh cho tìm kiếm bằng giọng nói tiếng việt

9

Tìm kiếm những website tiếng nước ngoài

10

Các tính năng tìm kiếm khác (nếu có)

K có

YAHOO

STT

Tính năng, ý nghĩa của tính năng

Mô phỏng tính năng bằng hình ảnh

1

Tìm kiếm hình ảnh

2

Tìm kiếm video

3

Tìm kiếm âm nhạc

4

Tìm kiếm tài liệu, loại tài liệu

5

Tìm kiếm website

6

Tìm kiếm quảng cáo

7

Tìm kiếm trên bản đồ

8

Tìm kiếm bằng giọng nói

Chưa có tính năng này

9

Tìm kiếm những website tiếng nước ngoài

10

Các tính năng tìm kiếm khác (nếu có)

Không có

BRING

STT

Tính năng, ý nghĩa của tính năng

Mô phỏng tính năng bằng hình ảnh

1

Tìm kiếm hình ảnh

2

Tìm kiếm video

3

Tìm kiếm âm nhạc

4

Tìm kiếm tài liệu, loại tài liệu

5

Tìm kiếm website

6

Tìm kiếm quảng cáo

7

Tìm kiếm trên bản đồ

8

Tìm kiếm bằng giọng nói

Chưa có tính năng này

9

Tìm kiếm những website tiếng nước ngoài

10

Các tính năng tìm kiếm khác (nếu có)

Không có

CỐC CỐC

STT

Tính năng, ý nghĩa của tính năng

Mô phỏng tính năng bằng hình ảnh

1

Tìm kiếm hình ảnh

Dữ liệu chuyển sang google

2

Tìm kiếm video

3

Tìm kiếm âm nhạc

4

Tìm kiếm tài liệu, loại tài liệu

5

Tìm kiếm website

6

Tìm kiếm quảng cáo

7

Tìm kiếm trên bản đồ

8

Tìm kiếm bằng giọng nói

Chưa có tính năng này

9

Tìm kiếm những website tiếng nước ngoài

10

Các tính năng tìm kiếm khác (nếu có)

Không có

Phiếu đánh giá hoạt động

Họ và tên thành viên

Mức độ đóng góp

Huỳnh Nữ Khánh Linh

Nguyễn Ngọc Ngạn

Nguyễn Thị Hà Vy

Trịnh Hoàng Minh

Nội dung

Tinh thần làm việc nhóm

Hiệu quả làm việc nhóm

Trao đổi, thảo luận nhóm

Mức độ

A B C D

A B C D

A B C D

Huỳnh Nữ Khánh Linh

Nguyễn Ngọc Ngạn

Nguyễn Thị Hà Vy

Trịnh Hoàng Minh

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN