BÀI 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực - Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á (Tiết 3)

Lê Thiên Anh
1 tháng 4 2017 lúc 8:59

- Khu vực Tây Nam Á

+ Dân số: lớn nhất là Thổ Nhĩ Kì (72,9 triệu người), còn nhỏ nhất là Ba-ranh (0,7 triệu người)

+ Diện tích: lớn nhất là A-rập Xê-út (2149690 km2), còn nhỏ nhất là Ba-ranh (689 km2)

- Khu vực Trung Á:

+ Dân số: lớn nhất là U-dơ-bê-ki-xtan (26,4 triệu người) còn nhỏ nhất là Mông Cổ (2,6 triệu người)

+ Diện tích lớn nhất là Ca-dắc-xtan (2717301 km2), còn nhỏ nhất là Tát-gi-ki-xtan (143100 km2)

Bình luận (0)
Võ Đông Anh Tuấn
1 tháng 4 2017 lúc 9:00

Ảnh hưởng:

- Về kinh tế:

+ Nền kinh tế của I-xra-en gặp nhiều trở ngại trong phát triển kinh tế vì chi phí cao cho các cuộc chiến tranh, xung đột với các nước A-rập trong đó có Pa-le-xtin.

+ Nền kinh tế của Pa-le-xtin kém phát triển, liên tục bị khủng hoảng 60% dân số sống nghèo khó, Liên hợp quốc thường xuyên phải trợ giúp

- Về xã hội:

+ Mâu thuẫn giữa người Do thái với người Pa-le-xtin và mâu thuẫn giữa đạo Hồi với đạo Do thái ngày càng tăng…

+ Tình trạng bất ổn về chính trị giữa hai quốc gia này.

* Để cùng phát triển hai nước cần phải:

- Công nhận và tôn trọng chủ quyền của nhau.

- Xóa bỏ tình trạng đói nghèo, tăng cường dân chủ

- Bình đẳng trong phát triển kinh tế - xã hội.

Bình luận (0)
Lê Thiên Anh
1 tháng 4 2017 lúc 9:00

Ảnh hưởng:

- Về kinh tế:

+ Nền kinh tế của I-xra-en gặp nhiều trở ngại trong phát triển kinh tế vì chi phí cao cho các cuộc chiến tranh, xung đột với các nước A-rập trong đó có Pa-le-xtin.

+ Nền kinh tế của Pa-le-xtin kém phát triển, liên tục bị khủng hoảng 60% dân số sống nghèo khó, Liên hợp quốc thường xuyên phải trợ giúp

- Về xã hội:

+ Mâu thuẫn giữa người Do thái với người Pa-le-xtin và mâu thuẫn giữa đạo Hồi với đạo Do thái ngày càng tăng…

+ Tình trạng bất ổn về chính trị giữa hai quốc gia này.

* Để cùng phát triển hai nước cần phải:

- Công nhận và tôn trọng chủ quyền của nhau.

- Xóa bỏ tình trạng đói nghèo, tăng cường dân chủ

- Bình đẳng trong phát triển kinh tế - xã hội.

Bình luận (0)
Tuyết Nhi Melody
6 tháng 6 2017 lúc 16:48

- Các quốc gia thuộc Trung Á: Ca-dăk-xtan, U-dơ-bê-ki-xtan, Tuôc-mê-ni-xtan, Cư-rơ-gư-xtan, Tat-gi-ki-xtan, Mông cổ.

- Tuy diện tích nhỏ, nhưng Trung Á có vị trí địa lí mang tính chiến lược, nằm ở ngã ba của các châu lục, giàu tài nguyên khoáng sản, đặc biệt là dầu mỏ và khí tự nhiên.

Bình luận (0)
Tuyết Nhi Melody
6 tháng 6 2017 lúc 16:50

a) Dựa vào hình 5.8, hãy tính lượng dầu thô chênh lệch giữa khai thác và tiêu dùng của từng khu vực.

- Đông Á: - 11105,7 nghìn thùng/ngày.

- Đông Nam Á: - 1165,3 nghìn thùng/ngày.

- Trung Á: 669,8 nghìn thùng/ngày.

- Tây Nam Á: 15239,4 nghìn thùng/ngày.

- Đông Âu: 3839,3 nghìn thùng/ngày.

- Tây Âu: - 68660,8 nghìn thùng/ngày.

- Bắc Mĩ: - 14240,4 nghìn thùng/ngày.

b) Nhận xét về khả năng cung cấp dầu mỏ cho thế giới của khu vực Tây Nam Á.

Khu vực Tây Nam Á và Trung Á, Đông Âu dư thừa dầu thô, có khả năng xuất khẩu hoặc lọc thành dầu tinh để xuất khẩu. Các khu vực khác thiếu hụt, phải nhập dầu thô để lọc hoặc nhập dầu tinh để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng.

Bình luận (0)
Tuyết Nhi Melody
6 tháng 6 2017 lúc 16:51

Đe doạ trực tiếp đời sống nhân dân Môi trường bị ảnh hưởng, suy thoái Kinh tế quốc gia giảm sút Mất ổn định chính trị quốc gia, khu vực và thế giới

Bình luận (0)
Tuyết Nhi Melody
6 tháng 6 2017 lúc 16:51

Các vấn đề : - Mâu thuẫn quyền lợi đất đai , dầu mỏ , nguồn nước - Đình kiến dân tộc , tôn giáo , văn hóa - Sự can hiệp vụ lợi của các thế lực bên ngoài Cần giải quyết ngay vấn đề đói nghèo và chính trị vì để cho người dân sống được ổn định , có nơi được an cư lập nghiệp

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN