Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử

Đỗ Thanh Tùng
14 tháng 10 2020 lúc 15:35

- Thư điện tử là dịch vụ chuyển thư dưới dạng số trên mạng máy tính thông qua các hộp thư điện tử.

- Những ưu điểm của việc sử dụng thư điện tử so với thư truyền thống là:

+ Thời gian chuyển gần như tức thời.

+ Chi phí rất thấp.

+ Một người có thể gửi thư đồng thời cho nhiều người nhận.

+ Có thể gửi kèm tệp như hình ảnh, video, ...

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
17 tháng 10 2020 lúc 19:49

- Mô hình hoạt động của thư điện tử là:

+ Người gửi viết thư và ghi địa chỉ người nhận;

+ Người dùng gửi thư cho máy chủ thư điện tử;

+ Máy chử thư điện tử chuyển vận thư điện tử nhờ Internet;

+ Máy chủ thư điện tử nhận thư và gửi cho người nhận.

- Những điểm giống và khác với mô hình thư truyền thống

+ Giống nhau: Việc gửi và nhận thư đều qua 4 bước;

+ Khác nhau: Mô hình chuyển thư truyền thống được thực hiện bằng các phương tiện khác nhau, còn thư điện tử được thực hiện bằng Internet.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN