Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử

Đỗ Thanh Tùng
14 tháng 10 2020 lúc 15:35

- Thư điện tử là dịch vụ chuyển thư dưới dạng số trên mạng máy tính thông qua các hộp thư điện tử.

- Những ưu điểm của việc sử dụng thư điện tử so với thư truyền thống là:

+ Thời gian chuyển gần như tức thời.

+ Chi phí rất thấp.

+ Một người có thể gửi thư đồng thời cho nhiều người nhận.

+ Có thể gửi kèm tệp như hình ảnh, video, ...

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
17 tháng 10 2020 lúc 19:49

- Mô hình hoạt động của thư điện tử là:

+ Người gửi viết thư và ghi địa chỉ người nhận;

+ Người dùng gửi thư cho máy chủ thư điện tử;

+ Máy chử thư điện tử chuyển vận thư điện tử nhờ Internet;

+ Máy chủ thư điện tử nhận thư và gửi cho người nhận.

- Những điểm giống và khác với mô hình thư truyền thống

+ Giống nhau: Việc gửi và nhận thư đều qua 4 bước;

+ Khác nhau: Mô hình chuyển thư truyền thống được thực hiện bằng các phương tiện khác nhau, còn thư điện tử được thực hiện bằng Internet.

Bình luận (0)
Lý Mẫn
11 tháng 6 2018 lúc 10:25

Để có thể sử dụng dịch vụ thư điện tử trước hết chúng ta cần phải đăng kí tài khoản thư điện tử với một nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử miễn phí trên Internet như Google,...Nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử cấp cho người dùng một hộp thư điện tử (mail box) (đi kèm là tên đăng nhập và mật khẩu) trên máy chủ thư điện tử. Hộp thư điện tử gắn với một địa chỉ thư điện tử có dạng: <tên đăng nhập>@<tên máy chủ lưu hộp thư>

Bình luận (0)
Lý Mẫn
11 tháng 6 2018 lúc 10:24

Hộp thư điện tử là một dịch vụ thư điện tử trên Internet nhằm cung cấp cho người dùng một phương tiện để gửi, nhận thư điện tử.

Địa chỉ thư điện tử là tên địa chỉ trên một máy chủ lưu hộp thư nào đó của Internet để người dùng có thể gửi thư đi và nhận thư đến.

Bình luận (0)
Lý Mẫn
11 tháng 6 2018 lúc 10:22

Trong mỗi địa chỉ thư điện tử: <Tên đăng nhập>@<Tên máy chủ lưu hộp thư> thì địa chỉ tên máy chủ lưu hộp thư (chẳng hạn của gmail.com, hotmail, yahoo.com...) có thể dùng chung cho nhiều người sử dụng, còn tên đăng nhập của hộp thư là phần dành riêng duy nhất cho mỗi người khi đăng kí hộp thư cho đến lúc sử dụng nó và chúng không được trùng nhau. Trong quá trình đăng kí địa chỉ thư điện tử, nếu có ai đó đã đăng kí tên đăng nhập rồi thì người đăng kí sau khi phải đăng kí tên đăng nhập khác.

Bình luận (0)
Lý Mẫn
11 tháng 6 2018 lúc 10:19

(B) và (C)

Bình luận (0)
Tú Nguyễn
18 tháng 10 2018 lúc 19:06

dễ B Và C

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN