Bài 4 : Thực hành phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi

Doraemon
30 tháng 3 2017 lúc 11:30

Nơi có mật độ dân số cao nhất là thị xã Thái Bình, mật độ >3000 người/1 km2. Nơi có mật độ dân số thấp nhất là huyện Tiền Hải, mật độ <1000 người/1 km2

Bình luận (1)
Dương Minh Tài
30 tháng 3 2017 lúc 11:31

Bài 1. Quan sát hình 4.1 SGK, cho biết: - Nơi có mật độ dân số cao nhất. Mật độ là bao nhiêu? - Nơi có mật độ dân số thấp nhất. Mật độ là bao nhiêu? Trả lời: Nơi có mật độ dân số cao nhất là thị xã Thái Bình, mật độ >3000 người/1 km2. Nơi có mật độ dân số thấp nhất là huyện Tiền Hải, mật độ <1000 người/1 km2.

Bình luận (0)
Phạm Thu Thủy
30 tháng 3 2017 lúc 11:32

-Nơi có mật độ dân số cao nhất là thị xã Thái Bình, mật độ >3000 người/1 km2. -Nơi có mật độ dân số thấp nhất là huyện Tiền Hải, mật độ <1000 người/1 km2.

Bình luận (0)
Dương Minh Tài
30 tháng 3 2017 lúc 11:30

Bài 2. Quan sát tháp tuổi của TP. Hồ Chí Minh (Hình 4.2 và 4.3 SGK) qua các cuộc tổng điều tra dân số năm 1989 và năm 1999, cho biết sau 10 năm: - Hình dáng tháp tuổi có gì thay đổi? - Nhóm tuổi nào tăng về tỉ lệ? Nhóm tuổi nào giảm về tỉ lệ?

- Sau 10 năm, hình dáng tháp tuổi có sự thay đổi: đáy ngày càng thu hẹp hơn, đoạn giữa phình to hơn, đỉnh tháp mở rộng hơn. - Nhóm trong độ tuổi lao động và trên độ tuổi lao động tỉ lệ tăng, nhóm dưới độ tuổi lao động tỉ lệ giảm. Điều đó chứng tỏ tỉ lệ sinh ở TP. Hồ Chí Minh đang giảm, tuổi thọ đang tăng và dân số đang già đi.

Bình luận (2)
Doraemon
30 tháng 3 2017 lúc 11:30

- Sau 10 năm, hình dáng tháp tuổi có sự thay đổi: đáy ngày càng thu hẹp hơn, đoạn giữa phình to hơn, đỉnh tháp mở rộng hơn. - Nhóm trong độ tuổi lao động và trên độ tuổi lao động tỉ lệ tăng, nhóm dưới độ tuổi lao động tỉ lệ giảm.

\(\Rightarrow\)Điều đó chứng tỏ tỉ lệ sinh ở TP. Hồ Chí Minh đang giảm, tuổi thọ đang tăng và dân số đang già đi.

Bình luận (0)
Phạm Thu Thủy
30 tháng 3 2017 lúc 11:32

- Sau 10 năm, hình dáng tháp tuổi có sự thay đổi: đáy ngày càng thu hẹp hơn, đoạn giữa phình to hơn, đỉnh tháp mở rộng hơn. - Nhóm trong độ tuổi lao động và trên độ tuổi lao động tỉ lệ tăng, nhóm dưới độ tuổi lao động tỉ lệ giảm. Điều đó chứng tỏ tỉ lệ sinh ở TP. Hồ Chí Minh đang giảm, tuổi thọ đang tăng và dân số đang già đi.

Bình luận (0)
Mai Hà Chi
30 tháng 3 2017 lúc 11:40

- Các khu vực tập trung đông dân :

+) Đông Á : Nhật Bản , Hàn Quốc ,Trung Quốc

+) Đông Nam Á : In-đô-nê-xi-a , Phi-lip-pin, Việt Nam, Thái Lan

+) Nam Á : Ấn Độ , Pa-kit-xtan , Băng-la-đét

- Các đô thị ở châu Á (quy mô trên 5 triệu người ) thường phân bố ở ven biển ( ví dụ: Tô-ki-ô , Mum-bai ,Ma-ni-la ,Thượng Hải ) hoặc ở các đồng bằng lớn ( Niu Đê-li ,Băng Cốc , Bắc Kinh ,...)

Bình luận (1)
Doraemon
30 tháng 3 2017 lúc 11:31

- Những khu vực tập chung đông dân : Đông Á , Nam Á , Đông Nam Á - Dân cư thường tập chung ven biển các đảo và bán đảo

Bình luận (0)
Dương Minh Tài
30 tháng 3 2017 lúc 11:33

Bài 3. Tìm trên lược đồ phân bố dân cư của châu Á những khu vực tập trung đông dân. Các đô thị lớn ở châu Á thường phân bố ở đâu?

Những khu vực tập trung dân đông dân là Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á. Các siêu đô thị lớn ờ châu Á thườne phân bố ờ ven biển hoặc bên các sông.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN