BÀI 4. NGUYÊN TỬ

Nhật Linh
27 tháng 4 2017 lúc 22:10

a) Electron, proton và nơtron

b) +electron : kí hiệu là e, mang điện tích âm.

+ proton : kí hiệu là p, mang điện tích dương.

c) Các nguyên tử cùng loại có cùng số proton trong hạt nhân.

Bình luận (0)
Nguyễn Minh Hằng
22 tháng 6 2017 lúc 18:03

a, 3 loại hạt cơ bản tạo nên nguyên tử: electron, notron, proton

b, proton kí hiệu p, mang điện dương; electron kí hiệu e, mang điện âm

c, chắc là có cùng số hạt proton

Bình luận (0)
PHAN VO THANH THUY
24 tháng 8 2017 lúc 10:48

a) Electron, proton và nơtron

b) +electron : kí hiệu là e, mang điện tích âm.

+ proton : kí hiệu là p, mang điện tích dương.

c) Các nguyên tử cùng loại có cùng số proton trong hạt nhân.

Bình luận (0)
Linh subi
27 tháng 4 2017 lúc 21:54

Hạt nhân gồm proton và nơtron có khối lượng rất lớn so với các hạt electron, (khối lượng electron rất bé) nên khối lượng hạt nhân được coi là khối lượng của nguyên tử.

Bình luận (0)
ko tên
7 tháng 5 2017 lúc 19:13

Vì hạt nhân gồm proton và notron có khối lượng rất lớn so với hạt electron,khối lượng của hạt electron rất nhỏ bé nên ta có thể bỏ qua vi vậy khối lượng của hạt nhân đc coi là khối lượng của nguyên tử

Bình luận (0)
PHAN VO THANH THUY
24 tháng 8 2017 lúc 10:48

Hạt nhân gồm proton và nơtron có khối lượng rất lớn so với các hạt electron, (khối lượng electron rất bé) nên khối lượng hạt nhân được coi là khối lượng của nguyên tử.

Bình luận (0)
Linh subi
27 tháng 4 2017 lúc 21:54

)Trong nguyên tử, electron luôn chuyển động quanh hạt nhân và sắp xếp thành từng lớp.

b)Nguyên tử có khả năng liên kết là do các electron.

Bình luận (0)
Nguyễn Minh Hằng
22 tháng 6 2017 lúc 18:06

a, Trong nguyên tử, electron luôn chuyển động quanh hạt nhân và xếp thành từng lớp

b, Nhờ các electron mà nguyên tử có khr năng liên kết

Bình luận (0)
Tuyen Cao
18 tháng 7 2017 lúc 7:44

a)Trong nguyên tử, electron luôn chuyển động quanh hạt nhân và sắp xếp thành từng lớp.

b)Nguyên tử có khả năng liên kết là do các electron.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN