Bài 31 : Đặc điểm khí hậu Việt Nam

Linh Nguyễn
31 tháng 3 2017 lúc 19:44

- Đặc điểm chung khí hậu nước ta là mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm. - Nét độc đáo của khí hậu nước ta thể hiện ở: + Nhiệt độ trung bình năm trên 21 oC, lượng mưa lớn (1500 - 2000mm/năm) và độ ẩm không khí rất cao (trên 80%). Khí hậu nước ta chia thành hai mùa rõ rệt, phù hợp với hai mùa gió: mùa đông lạnh khô với gió mùa đông bắc và mùa hạ nóng ẩm với gió mùa tây nam. + Tính chất đa dạng và thất thường: Khí hậu nước ta phân hóa mạnh theo không gian và thời gian, hình thành nên các miền và vùng khí hậu khác nhau. Khí hậu nước ta rất thất thường, biến động mạnh, có năm rét sớm, năm rét muộn, năm mưa nhiều, năm khô hạn, năm ít bão, năm nhiều bão,...

Bình luận (0)
Linh Diệu
31 tháng 3 2017 lúc 19:44

- Đặc điểm chung khí hậu nước ta là mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm. - Nét độc đáo của khí hậu nước ta thể hiện ở: + Nhiệt độ trung bình năm trên 21 oC, lượng mưa lớn (1500 - 2000mm/năm) và độ ẩm không khí rất cao (trên 80%). Khí hậu nước ta chia thành hai mùa rõ rệt, phù hợp với hai mùa gió: mùa đông lạnh khô với gió mùa đông bắc và mùa hạ nóng ẩm với gió mùa tây nam. + Tính chất đa dạng và thất thường: Khí hậu nước ta phân hóa mạnh theo không gian và thời gian, hình thành nên các miền và vùng khí hậu khác nhau. Khí hậu nước ta rất thất thường, biến động mạnh, có năm rét sớm, năm rét muộn, năm mưa nhiều, năm khô hạn, năm ít bão, năm nhiều bão,...

Bình luận (0)
Nhật Linh
31 tháng 3 2017 lúc 19:44

- Đặc điểm chung khí hậu nước ta là mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm. - Nét độc đáo của khí hậu nước ta thể hiện ở: + Nhiệt độ trung bình năm trên 21 oC, lượng mưa lớn (1500 - 2000mm/năm) và độ ẩm không khí rất cao (trên 80%). Khí hậu nước ta chia thành hai mùa rõ rệt, phù hợp với hai mùa gió: mùa đông lạnh khô với gió mùa đông bắc và mùa hạ nóng ẩm với gió mùa tây nam. + Tính chất đa dạng và thất thường: Khí hậu nước ta phân hóa mạnh theo không gian và thời gian, hình thành nên các miền và vùng khí hậu khác nhau. Khí hậu nước ta rất thất thường, biến động mạnh, có năm rét sớm, năm rét muộn, năm mưa nhiều, năm khô hạn, năm ít bão, năm nhiều bão,...

Bình luận (0)
Linh Diệu
31 tháng 3 2017 lúc 19:44

Nước ta có bốn miền khí hậu: - Miền khí hậu phía Bắc, từ dãy Bạch Mã (vĩ tuyến 16°B) trở ra, có mùa đông lạnh, tương đối ít mưa và nửa cuối mùa đông rất ẩm ướt; mùa hè nóng và mưa nhiều. - Miền khí hậu Đông Trường Sơn bao gồm phần lãnh thổ Trung Bộ phía đông dãy Trường Sơn, từ Hoành Sơn (vĩ tuyến 18°B) tới Mũi Dinh (vĩ tuyến 11°B) có mùa mưa lệch hẳn về thu đông. - Miền khí hậu phía Nam bao gồm Nam Bộ và Tây Nguyên có khí hậu cận xích đạo, nhiệt độ quanh năm cao, với một mùa mưa và một mùa khô tương phản sâu sắc. - Miền khí hậu Biển Đông Việt Nam mang tính chất gió mùa nhiệt đới hải dương.

Bình luận (0)
Linh Nguyễn
31 tháng 3 2017 lúc 19:44

Có 3 miền + Miền khí hậu phía Bắc: Bao gồm phần lãnh thổ phía Bắc dãy Hoành Sơn. Miền này có khí hậu nhiệt đới gió mùa với bốn mùa xuân, hè, thu, đông rõ rệt. Tuy nhiên, miền khí hậu này có đặc điểm là mất ổn định vời thời gian bắt đầu-kết thúc các mùa và về nhiệt độ. + Miền khí hậu Trung và Nam Trung Bộ: Gồm phần lãnh thổ phía Đông dãy Trường Sơn, kéo dài từ phía Nam dãy Hoành Sơn tới Phan Thiết. Đây là miền khí hậu chuyển tiếp giữa hai miền khí hậu nói trên. + Miền khí hậu phía Nam: Gồm phần lãnh thổ thuộc Tây Nguyên và Nam Bộ. Miền này có khí hậu nhiệt đới gió mùa điển hình với hai mùa: mùa khô và mùa mưa (từ tháng 4-5 đến tháng 10-11). Quanh năm, nhiệt độ của miền này cao. Khí hậu miền này ít biến động nhiều trong năm.

Bình luận (0)
Alone
31 tháng 3 2017 lúc 19:45

Nước ta có bốn miền khí hậu: - Miền khí hậu phía Bắc, từ dãy Bạch Mã (vĩ tuyến 16°B) trở ra, có mùa đông lạnh, tương đối ít mưa và nửa cuối mùa đông rất ẩm ướt; mùa hè nóng và mưa nhiều. - Miền khí hậu Đông Trường Sơn bao gồm phần lãnh thổ Trung Bộ phía đông dãy Trường Sơn, từ Hoành Sơn (vĩ tuyến 18°B) tới Mũi Dinh (vĩ tuyến 11°B) có mùa mưa lệch hẳn về thu đông. - Miền khí hậu phía Nam bao gồm Nam Bộ và Tây Nguyên có khí hậu cận xích đạo, nhiệt độ quanh năm cao, với một mùa mưa và một mùa khô tương phản sâu sắc. - Miền khí hậu Biển Đông Việt Nam mang tính chất gió mùa nhiệt đới hải dương.

Bình luận (0)
Linh Diệu
31 tháng 3 2017 lúc 19:45

- Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng mười chưa cười đã tối. -Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, hay vừa thì râm. - Lúa chiêm lấp ló đầu bờ, hễ nghe tiếng sấm, phất cờ mà lên. - Thâm đông, hồng mây, dựng mây. Ai ơi! Ở lại ba ngày hãy đi.

Bình luận (0)
Linh Nguyễn
31 tháng 3 2017 lúc 19:45

1. Gió thổi là chổi trời. 2. Nước chảy đá mòn. 3. Trăm rác lấy nác làm sạch. 4. Rắn già rắn lột, người già người chột. 5. Qua giêng hết năm, qua rằm hết tháng. 6. Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng. 7. Ngày tháng mười chưa cười đã tối 8. Đông chết se, hè chết lụt. 9. Đầu năm sương muối, cuối năm gió nồm 10. Tháng giêng rét đài, tháng hai rét lộc, tháng ba rét nàng Bân. 11. Tháng ba bà già chết rét. 12. Tháng bảy mưa gãy cành tràm. 13. Tháng tám nắng rám trái bưởi. 14. Tháng bảy ngâu ra, mồng ba ngâu vào. 15. Sáng mưa, trưa tạnh. 16. Mưa chẳng qua ngọ, gió chẳng qua mùi. 17. Sáng bể chớ mừng, tối rừng chớ lo. 18. Mây xanh thì nắng, mây trắng thì mưa. 19. Mống đông vồng tây, chẳng mưa dây cũng bão giật. 20. Ráng mỡ gà thì gió, ráng mỡ chó thì mưa. 21. Gió bấc hiu hiu sếu kêu thì rét. 22. Chớp đông nháy nháy, gà gáy thì mưa. 23. Trăng quầng thì hạn, trăng tán thì mưa. 24. Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa. 25. Trời đang nắng, cỏ gà trắng thì mưa. 26. Tháng bảy kiến đàn, đại ngàn hồng thủy. 27. Tháng bảy heo may, chuồn chuồn bay thì bão. 28. Én bay thấp mưa ngập cầu ao. 29. Én bay cao mưa rào lại tạnh. 30. Quạ tắm thì ráo, sáo tắm thì mưa

Bình luận (0)
Thảo Phương
Thiếu tướng -
31 tháng 3 2017 lúc 19:49

- Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng mười chưa cười đã tối. -Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, hay vừa thì râm. - Lúa chiêm lấp ló đầu bờ, hễ nghe tiếng sấm, phất cờ mà lên. - Thâm đông, hồng mây, dựng mây. Ai ơi! Ở lại ba ngày hãy đi. - Kiến đen tha trứng lên cao, Thế nào cũng có mưa rào rất to.

Bình luận (0)
Trương Hồng Hạnh
5 tháng 6 2017 lúc 10:39

- Các tháng có nhiệt độ không khí giảm dần từ nam ra bắc là: 10, 11, 12, 1,2,3,4. - Nguyên nhân là do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc.

Bình luận (0)
Ngọc Lan
5 tháng 6 2017 lúc 10:40

- Các tháng có nhiệt độ không khí giảm dần từ nam ra bắc là: 10,11, 12, 1, 2, 3, 4.

- Nguyên nhân là do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc.

Bình luận (0)
Tuyết Nhi Melody
5 tháng 6 2017 lúc 10:40

- Các tháng có nhiệt độ không khí giảm dần từ nam ra bắc là: 10, 11, 12, 1,2,3,4. - Nguyên nhân là do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc.

Bình luận (0)
Tuyết Nhi Melody
5 tháng 6 2017 lúc 10:41

- Gió mùa đông bắc thổi từ cao áp Xi-bia, với đặc tính lạnh, khô. -Gió mùa tây nam thổi từ biển vào nên ẩm, mang mưa lớn.

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Xuân Diệu
30 tháng 10 2017 lúc 20:35

-Nguồn gốc hình thành nên chúng.

Bình luận (0)
Trương Hồng Hạnh
5 tháng 6 2017 lúc 10:42

Vì các địa điểm này nằm trên địa hình đón gió ẩm.

Bình luận (0)
Ngọc Lan
5 tháng 6 2017 lúc 10:42

Vì các điểm này nằm trên địa bàn hình gió ẩm.

Bình luận (0)
Tuyết Nhi Melody
5 tháng 6 2017 lúc 10:42

các địa điểm này nằm trên địa hình đón gió ẩm.

Bình luận (0)
Ngọc Lan
5 tháng 6 2017 lúc 10:42

- Vị trí địa lí và lãnh thổ.

- Địa hình

- Hoàn lưu gió mùa.

Bình luận (0)
Tuyết Nhi Melody
5 tháng 6 2017 lúc 10:43

- Vị trí địa lí và lãnh thổ. - Địa hình. - Hoàn lưu gió mùa.

Bình luận (0)
Huỳnh Nguyễn Ly Na
28 tháng 4 2019 lúc 22:08

Những nhân tố chủ yếu làm cho thời tiết, khí hậu nước ta đa dạng và thất thường:

+ Do vị trí địa lí nước ta nằm trải dài từ chí tuyến Bắc đến gần xích đạo, giáp biển

+ Địa hình nước ta đa dạng, nhất là độ cao và hướng của các dãy núi lớn.

+ Hoàn lưu gió mùa, ảnh hưởng khối khí lạnh phía bắc tràn xuống

+ Nhiễu loạn khí tượng toàn cầu.

Bình luận (0)
Trương Hồng Hạnh
5 tháng 6 2017 lúc 10:43

Sự thất thường trong chế độ nhiệt chủ yếu diễn ra ở miền Bắc, do nhịp độ và cường độ gió mùa tạo ra.

Bình luận (0)
Tuyết Nhi Melody
5 tháng 6 2017 lúc 10:44

Sự thất thường trong chế độ nhiệt chủ yếu diễn ra ở miền Bắc, do nhịp độ và cường độ gió mùa tạo ra.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN